АШУҮИС-ийн удирдлагууд бүрэлдэхүүн сургууль, харьяа байгууллагуудад ажиллалаа

АШУҮИС-ийн удирдлагууд бүрэлдэхүүн сургууль, харьяа байгууллагуудад ажиллалаа

Үүсгэсэн огноо: 2020-10-28

   АШУҮИС-ийн удирдлагууд 2020 оны 10 сарын 28 ны өдөр  АШУҮИС-ийн Нүүр ам судлалын сургууль, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын ахлах лицей сургуулиудийн суралцах орчин, үйл ажиллагааг сайжруулахад тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэж хугацаатай үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.

Бусад мэдээ, мэдээлэл