АШУҮИС-ийн удирдлагууд бүрэлдэхүүн сургуулиудад ажиллалаа

АШУҮИС-ийн удирдлагууд бүрэлдэхүүн сургуулиудад ажиллалаа

Үүсгэсэн огноо: 2020-10-29

АШУҮИС-ийн удирдлагууд Био-Анагаахын сургууль, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулиудын хэрэгжүүлж буй судалгаанд суурилсан төсөл хөтөлбөрүүд, үр дүнг хэлэлцэж сургалт, судалгаа хийх явцад гарч буй хүндрэлүүд болон тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж ажиллалаа.

Бусад мэдээ, мэдээлэл