"Бүтээлийн хуулбарлалтаас урьдчилан сэргийлэх технологийн шийдэл" сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулагдана

"Бүтээлийн хуулбарлалтаас урьдчилан сэргийлэх технологийн шийдэл" сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулагдана

Үүсгэсэн огноо: 2020-11-19

Шинжлэх ухаан технологийн газар,  Unisolution partner ХХК-тай хамтран  багш, судлаачдын оюуны бүтээлийг баталгаажуулах, хамгаалах, тэдгээрийн судалгааны арга барилыг дээшлүүлэх ажлыг үр дүнтэй болгох зорилгоор “Бүтээлийн хуулбарлалтаас урьдчилан сэргийлэх технологийн шийдэл” сэдвээр цахим сургалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны 15.00 цагт зохион байгуулна. 

 Уг сургалтад АШУҮИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга болон тэнхимийн эрхлэгч нарыг идэвхтэй оролцохыг урьж байна. 

 

Бусад мэдээ, мэдээлэл