МАУОУС-ийн хамт олон АШУҮИС-ийн ботаникийн цогцолбор дахь 1200 оюутны байрны оюутнуудын эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор МУАУ-ны дархлааг дэмжих, хоолой, уушгины халуун, ханиалга намдаах тан эм, ахуйн болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис хандивлав

МАУОУС-ийн хамт олон АШУҮИС-ийн ботаникийн цогцолбор дахь 1200 оюутны байрны оюутнуудын эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор МУАУ-ны дархлааг дэмжих, хоолой, уушгины халуун, ханиалга намдаах тан эм, ахуйн болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис хандивлав

Үүсгэсэн огноо: 2020-11-23

Цар тахлын үед АШУҮИС-ийн ботаникийн цогцолбор дахь 1200 оюутны байрны оюутнуудын дархлааг дэмжих, хоолойн өвчнийг анагаах Лиш 6, уушгины халуун, ханиалга намдаах Үзэм 7, цэр ховхлож, уушгийг анагаах үйлдэлтэй Чацаргана 5 зэрэг уламжлалт тан эмүүд, мөн ахуйн зориулалтаар оо цаас, цэвэрлэгээний бодис хандивлав. АШУҮИС-ийн МАУОУС-ийн захирал АУ-ы доктор Д.Цэнд-Аюуш хувиасаа 100 000 төгрөгний ахуйн болон ариутгал халваргүйтгэлийн бодисыг оюутны байрны ажилтан, оюутнуудад бэлэглэв. ӨМҮИС-ийн суурин төлөөгөлөгч Б.Цогт, УЖСТ-ийн эрхлэгч АУ-ы доктор Б.Цэрэнцоо, МАУСТ-ийн эрхлэгч АУ-ы доктор С.Доржбат, ЗТЗТ-ийн эрхлэгч АУ-ы доктор В.Энхтуяа нар оролцож, уламжлалт тан хэрэглэх заавар, дархлаагаа уламжлалт аргаар хэрхэн дэмжих талаар зөвлөгөө өгөв.

  

Other news