“Ковид-19 халдварын эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээнд АШУҮИС-ийн Эрдэмтдийн оролцоо” сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

“Ковид-19 халдварын эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээнд АШУҮИС-ийн Эрдэмтдийн оролцоо” сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Үүсгэсэн огноо: 2020-11-24

Монгол улсад гарсан Ковид-19 халдварын эрт илрүүлэлт, урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо эмчилгээнд АШУҮИС-ийн оролцоо сэдэвт цахим хэлэлцүүлгийг Шинжлэх ухаан, технологийн газраас 11 сарын 17-ны өдрийн 16 цагт зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлгээр цар тахлын халдварын оношлогоо, эрт илрүүлэг, нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ зэрэг асуудлаар санал солилцлоо.

 

     ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

Бусад мэдээ, мэдээлэл