АШУҮИС-аас мэдээлж байна.

АШУҮИС-аас мэдээлж байна.

Үүсгэсэн огноо: 2020-11-25

Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед АШУҮИС-ийн удирдлагууд төлөвлөгөөт ажлуудаа хийж байна.

АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэнд, Био-Анагаах, Эмнэл зүйн салбарын эрдэмтдээс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулан коронавируст халдвар (COVID19)-ын талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нотолгоонд суурилсан мэдээллийг боловсруулж зөвлөмж гарган, ард иргэд, эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан, алба хаагчдад зориулсан цахим сургалт, танилцуулга бэлтгэн мэдээллийн хэрэгслээр түгээж байна.

Улсын онцгой комиссын дэргэдэх салбар дундын эрдэмтдийн зөвлөлийг АШУҮИС-ийн захирал, АУ-ны доктор, профессор Н.Хүрэлбаатар ахлан ажиллаж байна.

Бусад мэдээ, мэдээлэл