Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙГ ДЭЭДЛЭХҮЙ“ сэдэвт илтгэлийн уралдааныг зарлаж байна.

Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙГ ДЭЭДЛЭХҮЙ“ сэдэвт илтгэлийн уралдааныг зарлаж байна.

Үүсгэсэн огноо: 2014-03-20

Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙГ ДЭЭДЛЭХҮЙ“ сэдэвт илтгэлийн уралдааныг зарлаж байна.

Other news