Уламжлалт Анагаахын сургуулийн “Эрдмийн чуулган-56“ боллоо

Уламжлалт Анагаахын сургуулийн “Эрдмийн чуулган-56“ боллоо

Үүсгэсэн огноо: 2014-04-04

 

     ЭМШУИС-иас жил бүр зохион байгуулдаг Эрдмийн чуулганы УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХЫН САЛБАР ХУРАЛДААН-ыг 2014 оны 04 сарын 04-ний өдрийн 1130- 1500 хооронд УАШУТҮККЭмнэлэг дэх УАС-ийн лекцийн зааланд болж өнгөрлөө.

       Тус хурлын шүүгчдээр УАШУТҮК-ын эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, АУ-ны доктор З.Ариунаа, ЭЗС-ийн багш, ЭЗУ-ны доктор, дэд профессор Б.Баясгалан, ШУГТЭ-ийн Уламжлалт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор Б.Бурмаа нар урилгаар ирж ажиллаа.

       Уг хуралдаанд нийт доорх 19 илтгэл ирүүлсэнээс 10 илтгэлийг хэлэлцүүлж тэргүүн, тусгай байр болон нэг шилдэг ханын илтгэлийг шалгарууллаа.

      Тэргүүн байранд:

Дэва-5 тан болон түүний найрлагуудын  вирусын эсрэг үзүүлэх шууд нөлөөг шувууны томуугийн  А хүрээний H3N8 вируст судлах нь

Н.Оюунцэцэг1, М.Хаснатинов2, Ж.Оюунбилэг3, П.Молор-Эрдэнэ1, Ч.Чимэдрагчаа4

       Тусгай байранд:

Жонш-5 найрлага остеокластыг дарангуйлж, остеобластыг  идэвхжүүлдэг болохыг сорил туршилтын аргаар судалсан дүн

С.Сээсрэгдорж1, Н.Ариунжаргал1, Д.Цэнджав1, Д.Баатаржав2, Л.Мөнхтулга3

      Шилдэг ханын илтгэл:

Molecular identification of Genug Ligusticum Go-Bon by Мultiplex PCR

Baigalmaa Jigden

ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-56

Уламжлалт Анагаахын салбар хуралдаан

 

ОНОЛЫН СУДАЛГАА

Гүн Гомбожавын “Эмийн нэршлийн төвд, хятад хэлний хадмал оршвой” зохиол  дахь  амьтны гаралтай эмийн түүхий эдийн нэршлийг бусад  зохиолуудын зохих хэсэгтэй харьцуулсан үр дүн

С.Авирмэд1, С.Сээсрэгдорж2

Literature review on effect of ingredients of Сhuru-5, a bhutanese traditional concoction on diabetes mellitus

Jurmie chodena, P. Molor Erdeneb D. Tsend-Ayush

Ишданзанванжилийн уламжлалт анагаах ухаанд оруулсан хувь нэмэр

Б. Далантай1, С. Доржбат2, С.Сээсрэгдорж3

Ходоодны зарим архаг чанартай өвчнүүдийн үед илрэх үндсэн шинжийг харьцуулсан үр дүн

У.Алимаа1, С.Сээсрэгдорж2, Х.Оюунцэцэг2

XIII-XIV зууны үеийн монголын анагаах ухааны сурвалж бичгийн судлал

Т.Дэлгэрсүрэн1, Ш.Болд2 , С,Олдох3

Осмос  болон перекисийн тэсвэрт чанарыг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судалсан дүн

Д.Наранцэцэг1, М.Амбага1, С.Хишигжаргал2, Б.Саранцэцэг1

Patient satisfaction with traditional medicine services at traditional medical technology and production corporation, ulaanbaatar mongolia

Tempa Gyeltshen1, D. Tsend-Ayush2, G. Davaa3

Эм таних ухаанд монголчуудын оруулсан зарим хувь нэмрийг судлах асуудалд

Х.Чагданхорлоо1, Т.Алимаа2, Б.Цэрэнцоо2, Б.Дагвацэрэн3

Уламжлалт анагаахын их эмчийн ажлын ачааллыг судалсан судалгааны үр дүн

Ш.Адъяасүрэн1,Д.Даваа2 , Ч.Чимэдрагчаа3

ФАРМАКОЛОГИЙН СУДАЛГАА

Гентамицинээр өдөөсөн бөөрний хурц хордлогот үрэвслийн  эмгэг загварт хордлого тайлах бэлдмэлийн нөлөөг судалсан үр дүн  

Г. Гэрэлсайхан 1,  Б. Ууганбаяр1, З. Болортулга 2

Жонш-5 найрлага остеокластыг дарангуйлж, остеобластыг  идэвхжүүлдэг болохыг сорил туршилтын аргаар судалсан дүн

С.Сээсрэгдорж1, Н.Ариунжаргал1, Д.Цэнджав1, Д.Баатаржав2, Л.Мөнхтулга3

Alloxan monohydrate-аар өдөөгдсөн чихрийн шижингийн эмгэг загварт Цульхир (agriophyllum pungens)-ын бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн

Н.Оюунчимэг1, З.Ариунаа2, Д.Цэцэгээ3, Ч.Чимэдрагчаа2, Б.Мэнд-Амар2

Гүргэм-8 жорын туршилтын амьтны цус бүлэгнэлтэнд үзүүлэх нөлөөг эд судлалын аргаар судалсан дүн                    

Ч.Лхамжав1, Ч.Чимэдрагчаа2, Б.Дэжидмаа3

Туршилтын харханд дөрвөн хлорт нүүрстөрөгчөөр үүсгэсэн элэгний хатуурлын эмгэг загварт танчин-25 жорын  үзүүлэх нөлөө

Б.Анхбаяр1, Б. Дэжидмаа2, Ч. Чимэдрагчаа1,2

ССl4-өөр өдөөсөн элэгний хордлогот үрэвслийн үед Манагчэнмо жорын элэг хамгаалах, цөс ялгаралтанд үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн

Н.Золзаяа1, Т.Алимаа1, Ч.Чимэдрагчаа2, Д.Уранзаяа2,  Ж.Бат-Эрдэнэ2

Туршилтын харханд дөрвөн хлорт нүүрстөрөгчөөр үүсгэсэн элэгний архаг үрэвслийн эмгэг загварт манагсэлжор эмийн үзүүлсэн нөлөө

М. Нямсувд1, Б. Дэжидмаа2, Ч. Чимэдрагчаа1,2

Туршилтын амьтны цөсний  ялгаралтад  гашуун Банздоо(Saussurea amara(l.)Dc) ургамлын үзүүлэх нөлөө

С.Чинсанаа1, Д.Цэнд-Аюуш1, Торопова А.А.2, Ринчинова М.Б.1

Дэва-5 тан болон түүний найрлагуудын  вирусын эсрэг үзүүлэх шууд нөлөөг шувууны томуугийн    А хүрээний H3N8 вируст судлах нь

Н. Оюунцэцэг1, М.Хаснатинов2, Ж.Оюунбилэг3, П.Молор-Эрдэнэ1, Ч.Чимэдрагчаа4

Цэх галуун таваг (Chiazospermum erectum L.)  ургамлын хавдрын эсрэг үйлдлийн судалгаа

Т.Цэцэнгоо1, С.Олдох1, Д.Цэнд-Аюуш1

 

 

Бусад мэдээ, мэдээлэл