ДМА-аас 2013-2014 оны хичээлийн жилийн шинэ сургалтын хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.

ДМА-аас 2013-2014 оны хичээлийн жилийн шинэ сургалтын хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.

Үүсгэсэн огноо: 2014-04-08

Докторантур, Магистрантурын Албаны 2013-2014 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтээс эхлэн хэрэгжих шинэ сургалтын хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.

/Файлыг хавсаргав./

Докторантур, Магистрантурын Алба

 

 

master khutulbur_ph.d khutulbur-2014.pdf

Бусад мэдээ, мэдээлэл