Их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэгт хөнгөлттэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам

Их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэгт хөнгөлттэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам

Үүсгэсэн огноо: 2014-06-17

Хөнгөлөлтэй тусламж үйлчилгээ

Бусад мэдээ, мэдээлэл