Эрдэм шинжилгээ > erdemshinjtusul > Лаборатори

Лаборатори

Лаборатори

Лабораториуд:

1. Цөм лаборатори

2. Хүн ба амьтны физиологийн систем сургалтын лаборатори

3. Эсийн лаборатори

4. Хүнсний эрүүл ахуйн лаборатори

5. Эмнэлзүйн эмгэг судлалын лаборатори

6. Эмнэлзүйн эмгэг судлалын лаборатори

7. Бичил амь судлалын сургалт эрдэм шинжилгээний лаборатори

8. Молекул биологийн лаборатори

9. Биохимийн лаборатори

10. Эм судлалын лаборатори

11. Багажит шинжилгээний лаборатори

12. Эм зохион бүтээх лаборатори

13. Фитохимийн лаборатори

14. Фармакогнозын лаборатори

15. Биохимийн лаборатори

16. Гажиг заслын лаборатори

17. Шүдний технологийн сургалтын лаборатори

18. Эмгэг судлалын лаборатори

19. Ур чадварын өрөө

20. Эх барих сувилахуйн өрөө

Цөм лаборатори- Танилцуулга