Эрдэм шинжилгээ > erdmynbuteeluud > 2018 оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн товчоон

2018 оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн товчоон

2018 оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн товчоон

 

 

2018 онд шинээр санхүүжилт авсан эрдэм шинжилгээний төсөлт ажил 

 

 

2018 оны эрдэм шинжилгээний төсөлт ажилд оролцогсодын товчоо

 

 

2018 онд туурвисан бүтээлийн товчоо

 

 

2018 онд IF-тэй сэтгүүлд нийтлүүлсэн өгүүллийн тоо