Эрдэм шинжилгээ > erdmynbuteeluud > 2016 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

2016 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

2016 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ном, сурах бичиг (90)

Гарын авлага (157)

Удирдамж (7)

Нэг сэдэвт бүтээл (63)

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Олон улсын өндөр IF-тэй сэтгүүлд нийтлэгдсэн (55)

Гадаад хэл дээр нийтэлсэн – 112

Монгол хэл дээр нийтэлсэн – 603

Оюуны өмч

Зохиогчийн эрх (36)

Патент, Ашигтай загвар (11)

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний гэрчилгээ (2)