Эрдэм шинжилгээ > erdmynbuteeluud > 2014 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

2014 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

2014 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

Нэг сэдэвт зохиол

Докторын зэрэг горилсон бүтээл /докторын овог нэр, диссертацийн нэр/

Магистрын зэрэг горилсон бүтээл /магистрантын овог нэр, салбар. Нэг сэдэвт бүтээлийн нэр/

Ном, сурах бичиг

Ном, сурах бичиг - 70

Гарын авлага - 129

Удирдамж - 4

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 Олон улсын өндөр IF-тэй сэтгүүлд нийтлэгдсэн

Анагаах ухааны сургууль (9)

Эмзүй, Био-Анагаахын сургууль (13)

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль (7)

Нүүр ам судлалын сургууль (3)

Сувилахуйн сургууль (0)

Дорноговь аймаг дахь салбар сургууль (0)

Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль (0)

Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургууль (0)

 Гадаад хэл дээр нийтлэгдсэн

Анагаах ухааны сургууль (13)

Эмзүй, Био-Анагаахын сургууль (27)

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль (15)

Нүүр ам судлалын сургууль (4)

Сувилахуйн сургууль (5)

Дорноговь аймаг дахь салбар сургууль (2)

Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль (0)

Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургууль (0)

 Монгол хэл дээр нийтлэгдсэн

Анагаах ухааны сургууль (164)

Био-Анагаахын сургууль (112)

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль (38)

Нүүр ам судлалын сургууль (11)

Сувилахуйн сургууль (28)

Дорноговь аймаг дахь салбар сургууль (6)

Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль (0)

Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургууль (0)

 Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Анагаах ухааны сургууль (100+182=282)

Био-Анагаахын сургууль (73+208=281)

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль (20+65=85)

Нүүр ам судлалын сургууль (31+14=45)

Сувилахуйн сургууль (44+42=86)

Дорноговь аймаг дахь салбар сургууль (2+13=15)

Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль (0)

Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургууль (0)

Оюуны өмч

Анагаах ухааны сургууль

Био-Анагаахын сургууль