Эрдэм шинжилгээ > erdmynbuteeluud > 2016 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

2016 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

2016 онд туурвисан бүтээлийн жагсаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ном, сурах бичиг (90)

Гарын авлага (157)

Удирдамж (7)

Нэг сэдэвт бүтээл (63)

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Олон улсын өндөр IF-тэй сэтгүүлд нийтлэгдсэн (55)

Гадаад хэл дээр нийтэлсэн – 112

Монгол хэл дээр нийтэлсэн – 603

Оюуны өмч

Зохиогчийн эрх (36)

Патент, Ашигтай загвар (11)

Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний гэрчилгээ (2)

Үйл явдал

22
Sep
2018
11
May
2018

ИННОВАЦИЙН ДОЛОО ХОНОГ

Дуусах хугацаа: 1//1//1//5/8/2018
16
Jun
2018

CURRENT ADVANCES IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

Дуусах хугацаа: 1//6/14/2018