Захиргаа > Нүүр Ам Судлалын сургууль

Нүүр Ам Судлалын сургууль

Нүүр Ам Судлалын сургууль

 

 

 

Алсын хараа, зорилго, зорилт

 

Алсын хараа:  “Азидаа танигдсан, Дэлхийд хүндлэгдсэн сургууль”

Эрхэм зорилго: СУРГАЛТ – ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - ЭМНЭЛЗҮЙН үйл ажиллагааны нэгдлийг хангаж, оюутнысуралцахорчин болон эмчилгээ үйлчилгээ явуулах таатай нөхцөл бүрдүүлэх

Зорилт: Хариуцлага-хяналт

 


 

 

 

 

Зэрэг 
2011 
2012 
2013 
Профессор
4
15%
4
16%
4 
13%
Дэд профессор
4
15%
5
20%
9 
30%
Ахлах багш
6
25%
7
28%
5 
17%
Багш
5
25%
5
20%
7 
23%
Дадлагажигч
багш
7
30%
4
16%
6 
33%

 

 

 

 

НАСС-ийн багш нарын эрдмийн зэрэг цол

Хичээлийн байр & Сургалтын бааз эмнэлэг

     ЭМШУИС-ийн Хичээлийн III байрыг ашиглалтанд оруулан  албан ёсны нээлтээ 2011 оны 9 сарын 23-25 ны өдрүүдэд хийж, 2011 оны 11 сарын 11-нд шүд эрүү нүүрний эмнэлгийн тусгай зөвшөөрлийг авсан.  ЭМШУИС-ийн Хичээлийн III байр буюу НАСС-ийн хичээлийн  4  давхар, 2500м2 талбай, лекцийн 2 зал, номын сан, үзлэг болон хичээлийн 54 өрөө нийт  оюутан, ажилчдын хоолны газар ,  эрүү нүүрний 10 ортой эмнэлэг болон  Нүүр  Амны  Согог  Засал, Гажиг засал, Нүүр Амны  Эмчилгээ, Нүүр Амны  Эрүүл Ахуй, Хүүхдийн Нүүр Амны  Эмчилгээ, Хөгжлийн  Бэрхшээлтэй Хүүхдийн   болон  Хэл Яриа Засал,  Нүүр  Амны  Дүрс  Оношлогооны нийт 6 тасагтай  (шүдний  40 иж бүрдэл  машин  бүхий)  бүхий байр юм.

Гадаад харилцаа

Улс                         Их Сургуулиуд

ЯПОН   

Tokyo Medical and Dental University

Okayama University, School of  Dentistry

Aichi-Gakuin University, School of  Dentistry

University of Kyushu, School of Dentistry

Showa University, School of Dentistry

The University of Tokushima, School of Oral Science

The Nippon Dental University

БНСУ    

Seoul National University  School of Dentistry

Yonsei University, School of Dentistry

Chonnam National University

School of Dentistry

Gangnum Wonju National University, School of Dentistry

Dankook University, College of Dentistry

ОХУ      

Medical University of Irkutsk

ТАЙВАНЬ

Chun Shan Medical University of Taiwan, Dental College

Итали

University of Siena, School of Dental Medicine

АНУ

University of Pacific, School of Dentistry

                Байгууллага

ХБНГУ  

GAUFF GmbH & Co. Engineering

Dentists Without Limits- Europian Foundation

ЯПОН 

Japan Medical and Dental Network (JMDN)

ТАЙВАНЬ           

Taiwan Dental Association