Шилэн данс >Төсөв/Гүйцэтгэл

Төсөв/Гүйцэтгэл

Төсөв/Гүйцэтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АШУҮИС-ийн 2015 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөөний нэгдсэн товчоо.

АШУҮИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуулийн төсөв гүйцэтгэл

 2015 оны жилийн төсөв

 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө

2015 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2015 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2015 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  

2015 оны  4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  

2014 оны Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн  төлөвлөгөөтэй  харьцуулсан харьцуулалт

2015 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2015 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2015 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

2015 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2015 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2015 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

2015 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2016 оны жилийн төсөв

2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  

 

АШУҮИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар   АУС-ийн Лицей сургуулийн төсөв гүйцэтгэл 

2015 оны жилийн төсөв

 2015 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2014 оны Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн  төлөвлөгөөтэй  харьцуулсан харьцуулалт

2015 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн 

2015 оны 7 сарын төсөв гүйцэтгэл

2015 оны 9 сарын төсөв гүйцэтгэл

2016 оны төсөв

 

2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

 

2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 

 

2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  

 

АШУҮИС-ийн Дархан-Уул  аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуулийн төсөв гүйцэтгэл

 2014 оны Төсвийн  гүйцэтгэлийн   тайлан

 2015 оны төсөв

 2015 оны төсвийн хуваарь

 Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

 Төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

2015 оны 6-р сарын мэдээ

2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө

2015 оны 7-р сарын мэдээ

2015 оны 8-р сарын мэдээ

2015 оны 9-р сарын мэдээ 

2015 оны 10-р сарын мэдээ 

2015 оны 11-р сарын мэдээ

2015 оны 12-р сарын мэдээ

2016 оны 1-р сарын  мэдээ

2016 оны 2-р сарын мэдээ

2016 оны 3-р сарын мэдээ

 

АШУҮИС-ийн Дорноговь дахь салбар АУС-ийн

2015  оны зарлагын нэгдсэн төсвийн төсөл

 Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

 Төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ