Шилэн данс >Тендер, худалдан авалт

Тендер, худалдан авалт

Тендер, худалдан авалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа,

ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ

 

АШУҮИС, АУС, Сувилахуйн сургууль

2015 оны 1-р сар 

2015 оны  2-р сар

2015 оны 3-р сар 

2015 оны 4-р сар

2015 оны 5-р сар  

2015 оны 7-р сар

2015 оны 8-р сар 

2015 оны 9-р сар 

2015 оны 10-р сар 

2015 оны 11-р сар 

Эмзүй Био-Анагаахын сургууль 

2015 оны 3-р сар

 2015 оны 4-р сар

2015 оны 6-р сар 

2015 оны 8-р сар 

2015 оны 9-р сар 

2015 оны 11-р сар

 

Нүүр ам судлалын сургууль 

2015 оны 2-р сар

2015 оны 6-р сар  

2015 оны 9-р сар

2015 оны 10-р сар 

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль

2015 оны 3-р сар 

2015 оны 6-р сар

2015 оны 7-р сар

2015 оны 9-р сар 

2015 оны 10-р сар

2015 оны 12-р сар 

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Тендер 1

Тендер 2-4

 

 

Үйл явдал

22
Sep
2018
11
May
2018

ИННОВАЦИЙН ДОЛОО ХОНОГ

Дуусах хугацаа: 1//1//1//5/8/2018
16
Jun
2018

CURRENT ADVANCES IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

Дуусах хугацаа: 1//6/14/2018