Сайтын бүтэц

Нүүр хуудас Last updated: 2013, June 28

Сайтын бүтэц
148 хуудас
ЭМШУИС
Хайх
11 11 ТӨВ
Contact Us
Тойм
Он цагийн хэлхээс
Танилцуулга
Шинээр элсэх
Элсүүлэх мэргэжилүүд
Оюутан элсүүлэх журам
ЭМТС оюутан элсүүлэх журам
Салбар сургуулиуд
Шилжилт
Оюутан солилцоо
Хөтөлбөрийн солилцоо
Сургалтын үйл ажиллагаа
Сургалтын үйл ажиллагаа
Төгсөлтийн сургалт
Магистр , Докторын элсэлт
Сургалтын төлөвлөгөө
Сургалтын агуулга, багтаамж
Шилжилт хөдөлгөөн
Журам
Төгсөлт
Мэргэжил дээшлүүлэх
Мэргэшүүлэх сургалт
Төрөлжсөн мэргэжилээр мэргэшүүлэх
Сувилахуйн сургалт/a>
Бүрдүүлэх материал/a>
Зайн сургалт
Зайн сургалт
Эрдэм шинжилгээ, төсөл
Төсөлт ажлууд
Суурь судалгаа
Грантууд
Инновацийн төслүүд
Шинэ зарлагдаж буй төслүүд
Мэдээ, мэдээлэл
Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа
http://hsum-ac.mn/research.php?category=erdmynzuvlul&post=12&lang=mn
Эрдмийн бүтээлүүд
Эрдмийн бүтээлүүд тест
Оюутны алба
Оюутны Албаны Танилцуулга
Оюутны тоо
Судалгаа, тайлан
Тэмдэглэлт өдрүүд
Төгсөгчдийн ажлын байр
Шагнал, тэтгэлэг
Зарлал, мэдээлэл
Үйлчилгээ
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
Номын сан
Зоогийн газар, кафе
Интернэт үйлчилгээ
Оюутны байр
Оюутны байгууллага
Оюутан солилцоо
Оюутны холбоо
Оюутны нийгэмлэг, клубууд
Оюутны эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг
Бусад
ОСТ, спорт заал
Дүрэм,журам
Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт
Спорт тэмцээний хуваарь
Багш
Сонгон шалгаруулалт
Аттестатчлал
Ажлын хавтас, файл
Үнэлгээ/a>
Ёс зүй
Багш нарт зориулсан сургалт
Багш хөгжүүлэх төв
Амьдралын босго төв
Салбар сургуулиуд
Анагаах ухааны сургууль
Биоанагаахын сургууль
Нүүр Ам Судлалын сургууль
Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль
Уламжлалт Анагаахын Сургууль
Эм Зүйн Сургууль
Эрүүл Мэндийн Технологийн Сургууль
Дорноговь дахь салбар сургууль
Дархан-Уул дахь салбар сургууль
Говь-Алтай дахь салбар сургууль
Удирдлага
Ерөнхий захирал
Дэд захиралууд
ЭМШУИС-ийн удирдах зөвлөл
ЭМШУИС-ийн эрдмийн зөвлөл
Захиргааны нэгжүүд
Захиргааны Алба
Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын Алба
Мэргэжил дээшлүүлэх институт
Мэдээлэл технологийн алба
Оюутны алба
Санхүү эдийн засгийн алба
Гадаад харилцааны алба
Мониторингийн алба
Хангамж үйлчилгээний алба
Их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэг
Хэвлэх үйлдвэр
Номын сан
Гадаад хамтын ажиллагаа
Гадаад хамтын үйл ажиллагаа
Гадаад оюутнууд
Гадаад багш, судлаачид
Хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг
Гадаадад суралцах хөтөлбөрүүд
Дүрэм, журмууд
Дотоод хамтын ажиллагаа
Дотоодын их дээд сургуулиуд
Хамтын ажиллагааны гэрээ
Хамтын ажиллагааны үр дүн
Түшиц эмнэлгүүд
Түшиц эмнэлэгүүд
Тусламж үйлчилгээ