Оюутан Оюутан > Үйлчилгээ > Интернэт үйлчилгээ

Интернэт үйлчилгээ

Интернэт үйлчилгээ

 

 

Интернетийн үйлчилгээ

Хичээлийн төв байрны цахим номын сан 55 ш компьютер

Номын сан 4 ш компьютер

Оюутны байр  20 ш компьютер

Wireless , Wi-Fi орчин

Энэ хичээлийн жилээс элсэгчдэд зөөврийн компьютертой байх шаардлага тавьж  эхэлсэн