Оюутан Оюутан > Үйлчилгээ > Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

 

      2011 оноос эхлэн АШУҮИС-д шинээр элсэгчдийг “Эрхэс” зөвлөх поликлиникт эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нэгдсэн журмаар оруулдаг болов.

 

2011 онд 1278 оюутан

2012 онд 883 оюутан хамрагджээ.

 

Түүнчилэн АШУҮИС-ийн нийт оюутан, багш, ажилтан, ажилчдад 30-50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилдэг юм.

   Нүүр ам судлалын сургуулийн эмнэлэг 2009 оноос АШУҮИС-ийн “Эрхэс” зөвлөх поликлиникийн харьяанд үйл    ажиллагаагаа өргөжүүлэн явуулж байна. Тус эмнэлэг нь АШУҮИС-ийн нийт оюутан, багш, ажилтан, ажилчдад 20 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилж байна.