БиоАнагаахын сургууль > Эмнэлзүйн эмгэг судлалын лаборатори

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын лаборатори

Эмнэлзүйн эмгэг судлалын лаборатори

Laboratory

 

 


Багш нар

Үйл явдал

22
Sep
2018
11
May
2018

ИННОВАЦИЙН ДОЛОО ХОНОГ

Дуусах хугацаа: 1//1//1//5/8/2018
16
Jun
2018

CURRENT ADVANCES IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

Дуусах хугацаа: 1//6/14/2018