Эрдмийн сургууль > Олон улсын сайбер сургалтын тэнхим

Олон улсын сайбер сургалтын тэнхим

Олон улсын сайбер сургалтын тэнхим

 

Танилцуулга:

   АШУҮИС–ийн захирлын 2015 оны Б/35 тоот тушаалаар анх удаа Монгол улсын дээд боловсролын төгсөлтийн сургалтад бүрэн цахим хэлбэрээр магистрын сургалт явуулах зорилгоор Олон Улсын Сайбер Их Сургууль нэртэй байгуулагдсан. Тухайн үед Цахим эмнэлэг, Орчин ба Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд гэсэн 2 мэргэжлээр магистрын сургалтын эхлүүлсэн. ОУСИС–ийг санаачлан байгуулсан Профессор Чэй Мүүн нь Азийн орнуудад цахим засаглал, цахим эрүүл мэндийн тогтолцоог бий болгон ажилласан туршлагатай эрдэмтэн юм. ОУСИС нь 2 тэнхимтэйгээр байгуулагдан цахим эрүүл мэндийн тэнхимийн эрхлэгчээр, Орчны эрүүл мэндийн тэнхимийн эрхлэгчээр Мередит Празма нар ажиллаж байсан.

   2018 оноос Эрдмийн сургуулийн бүтцэд Олон улсын сайбер сургалтын тэнхим болон өөрчлөгдөж одоогоор магистрын цахим сургалтыг 8 үндсэн чиглэлээр явуулж байна.

 

Эрхэм зорилго:

   Эрүүл мэндийн чиглэлээр цахим сургалт явуулдаг Азийн тэргүүлэх төгсөлтийн сургалт, судалгааны байгууллага болох зорилготойгоор ажиллаж байна.

 

Үнэт зүйлс:

Мэргэшсэн, чадварлаг баг

Академик эрх чөлөө

Ёс зүйт харилцаа

Шинэ мэдлэг, технологи бүтээх

Судалгааг хэрэглээ болгох

 

Бүтэц бүрэлдэхүүн:

   Тэнхмийн үндсэн багаас гадна бүрэлдэхүүн сургуулийн доктор профессор цолтой 126 багш, АНУ, Канад, Япон, БНСУ-ийн их дээд сургуулийн 11  профессоруудтай хамтран ажиллаж байна.

 

 

Хамтран ажилладаг сургууль:

АНУ-ын Берекели дэх Калифорнийн их сургууль, Өмнөд Калифорнийн их сургууль

Канад улсын Квинсийн Их сургууль

ИБУИНВУ-ын Бирмингемийн их сургууль

БНСУ, Ёнсейн их сургууль

Япон улс, Цукубагийн их сургууль

 

Магистрын цахим сургалтын чиглэл:

Эмнэлзүйн анагаах ухаан

Био-Анагаах ухаан,

Уламжлалт анагаах ухаан

Нүүр ам судлал,

Сувилахуй,

Эм-зүй,

ЭМБУ

ОХЭМ 

 

Сургалтын орчин ба хэлбэр:

Бүрэн цахим хэлбэр

Хосолмол хэлбэр

Мүүдле сургалтын систем

Цахим хичээл

Вебинар болон live сургалт

 

Суралцагчид:

40 хувь нь хөдөө орон нутаг

5 хувь нь гадны улс орон

55 хувь нь Улаанбаатар

 

Хэрэгжүүлж буй төсөлт ажлууд:

Агаарын бохирдлын эрүүл мэндийн нөлөө  -  АНУ, Калифорнийн ИС, Англи, Канадын их сургуультай хамтарсан

Жирэмсэн эхчүүдийн төмөр дутлын цус багадалтын тархалт, шалтгаан, ЭМЯ, АНУ, Өмнөд Калифорнийн их сургууль

Цахим эрүүл мэнд – төслийн үр шим хүртэгчийн суурь судалгаа, ЭМЯ, Цахим эрүүл мэнд төсөл, Дэлхийн банк

Багш нарыг чадавхижуулах төсөл –эх хүүхдийн ЭМ тусламжийн тэгш бус байдал  Канад, Квинсийн Их сургууль

Өсвөр үеийнхэнд үзүүлж буй ЭМ тусламж чанарын судалгаа, UNICEF,

 

Цахим магистрын элсэлт:

      Хавар 2 сарын 01 -3 сарын 01

      Намар 9 сарын 01 -10 сарын 01 хүртэл  icums.mnums.edu.mn 

 

Цахим сургалтын систем

     Сургалтыг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх стандартаар бүх материалыг Англи, Монгол хэл дээр бэлтгэн гадаадын оюутан суралцах боломжийг бий болгон олон улсын цахим сургалтад дэлхийн 228 улс ашигладаг MOODLE-2.9 системийг ашиглаж байна. ОУССТ-ийн магистрын цахим сургалт нь Мүүдл болон бусад туслах системүүдээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэхүү Мүүдл систем нь зайн сургалтын бүх нөхцөлийг ханган ажиллаж байна.  Үүнд:

Хөтөлбөр тус бүрийн багц цагт тохирсон цахим лекц, дадлага хичээлүүдийг үзэх, үнэлгээ авах,

Онлайнаар төслийн саналаа /research proposal/ хэлэлцүүлэх зөвлөгөө авах, хамгаалах

Онлайн лайв хичээлд хамрагдаж өөрийн гэр, албан газраас зайн сургалтын технологийг ашиглан тухайн хичээлийн багштай амьд харилцааг үүсгэх харилцах,

Өмнөх төгсөгчдийн төслийн эмхэтгэлийн сан үүсгэж систем дээр хүн бүхэнд нээлттэй байдлаар харуулах зэрэг оюутны сургалтын үйл явцад хэрэгцээ шаардлагыг бүхий л төвшинд дэмжин ажиллаж байна.

Холбоо барих:

Сургалтын вэб хуудас: icums.mnums.edu.mn

Сургатын үндсэн мэйл хаяг: icums@mnums.edu.mn

Утас:11-320579

Хаяг: Төв АШУҮИС-ийн Эрдмийн сургууль 5, 6 тоот өрөө

 

 


Багш нар