Сувилахуйн Сургууль > Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим

  

ТАНИЛЦУУЛГА

 

          Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим нь өнөөдрийн байдлаар дэд проф 1, НЭМУ-ны доктор-1, магистрын зэрэгтэй 5 багштайгаар төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн, төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна. 

           

 ТОВЧ ТҮҮХ

 

          Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим  ЭМШУИС-ийн ЭМТС-ийн захирлын 2012 оны 8 сарын 29-ний өдрийн  A125 тоот тушаалаар  тэнхмийн эрхлэгчээр  багш Я.Энхжаргал, ахлах багш Д.Баттогтох, ахлах багш  Г.Хулан, ахлах багш  П.Одонжил, дадлагажигч багш Э.Мөнгөнтуул нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр  анх байгуулагдсан.

 

ЗОРИЛГО

 

          МУ-ын сувилахуйн салбарт нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тусламжийг хөгжүүлэх, бодлогыг тодорхойлогч сургалт, эрдэм шинжилгээ, нийгэм хамт олонд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад оршино.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

 Төгсөлтийн өмнөх сургалтаар:

-        Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй           4 кредит

-        Хоол, шим судлал                                         2 кредит

-        Сувилахуйн судалгааны арга зүй                2 кредит

-        Өрхийн сувилахуй                                         2 кредит

-        Эпидемиологи                                               2 кредит

-        Сурган заах арга зүй                                     2 кредит

-        Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй        2 кредит

-        Гэрээр сувилахуй                                          2 кредит

-        Сувилахуйн удирдлага манлайлал              2 кредит

-        Урьдчилан сэргийлэх анагаах ухаан           2 кредит

Төгсөлтийн  сургалтаар:

-        Сувилахуйн судалгаа

-        Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй                                           

 Төгсөлтийн дараах сургалтаар:

-        НЭМ-ийн сувилагч бэлтгэх сургалт

-        Чихрийн шижингийн сургагч багшийн мэргэшүүлэх сургалт  

 Судалгааны тэргүүлэх чиглэл:

-        Халдварт бус өвчлөлийн эрсдэл, эрт илрүүлэлт хяналт

-        Сувилахуйн удирдлага

-        Хамт олны сувилахуй

-        Чихрийн шижингийн үеийн зан үйлийн өөрчлөлт, сургалт,  эрт илрүүлэлт, хяналт

Хамт олны  сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр:

-        Сургууль цэцэрлэг, албан байгууллагын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Я.Энхжаргал- тэнхмийн эрхлэгч, НЭМУ-ны доктор, ахлах багш

Н.Одонгуа- АУ-ны доктор, дэд проф

Д.Баттогтох-АУ-ны магистр, ахлах багш

П.Одонжил- НУ-ын магистр, ахлах багш

Д.Байгалмаа- АУ, НЭМ-ийн магистр , БНСУ-ын СҮИС-ийн сувилахуйн докторант , багш

Э.Мөнгөнтуул- НЭМУ-ны магистр, дадлагажигч багш

П.Буянжаргал- НЭМУ-ны магистр,  Япон улсын Хёого Их сургуулийн сувилахуйн докторант,  багш

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

 

Хаяг: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Сувилахуйн Сургууль, 218 тоот, Ард Аюушийн гудамж,

Баянгол дүүргийн 6-р хороо,  Ш/Х-188,  Улаанбаатар хот -26,  Монгол Улс

 


Багш нар
Янжмаа Энхжаргал
Нэмэхээ Одонгуа
Даваахүү Баттогтох
Пожин Одонжил
Энхбат Мөнгөнтуул