Эм зүйн сургууль > Эмийн хими, ургамал судлалын тэнхим

Эмийн хими, ургамал судлалын тэнхим

Эмийн хими, ургамал судлалын тэнхим

 

 

Тэнхимийн зорилго

 

          Эрдэм шинжилгээ, сургалт, эмийн чанарын баталгаажилтын үйлчилгээ үзүүлэх өндөр мэдлэг чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх  зорилготой

 

Эмийн хими, ургамал судлалын тэнхимийн  багш, хүний нөөц

 

Д.Энхжаргал, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), профессор

 

Б.Баясгалан, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор

Х.Даариймаа, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор

Г.Сүрэнмандах, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)

Ү.Отгонбаатар, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)

Э.Сарнайзул, Биологийн ухааны доктор(Ph.D)

 Б.Энхтуул, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

З.Ануу, Эм зүйн ухааны магистр(M.Sc)

 

 

 

Төгсөлтийнөмнөх сургалт

 

Ургамал судлал

Эмийн ургамал судлал-1

Эмийн ургамал судлал-2

Эмийн ургамлын нөөц судлал

Эмийн хими-1

Эмийн хими-2

Эмийн шинжилгээ

Эмийн чанарын хяналт

Эмийн чанарын баталгаажилт

Хор судлал

Ургамлын хими

 

 

Төгсөлтийн  дараах сургалт

 

Эмийн ургамлын түүхий эдийн фитохимийн судалгаа

Монгол улсын эмийн зах зээлд нийлүүлэгдэж буй өргөн хэрэглээний эмүүдийн чанар, аюулгүй байдал

Эмийн чанарын шинжилгээний орчин үеийн арга

Этнофармакогнози, этноботаник

Эм шинжлэгчийн нарийн мэргэжил олгох сургалт

 

 


Багш нар