Эм зүйн сургууль > Эмийн технологийн тэнхим

Эмийн технологийн тэнхим

Эмийн технологийн тэнхим

 

Тэнхимийн зорилго

         Эм зүйн шинжлэх ухааны мэдлэгийг эмийн үйлдвэрлэлийн практикт ашиглах чадвар, ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэдэг. Сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийг хослуулсан чадварлаг, эвсэг хамт олон байх

 

Эмийн технологийн тэнхимийн  багш, хүний нөөц

Д.Даваадагва, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор

Д.Жамбанинж,Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)

Д.Отгонсүрэн,Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

Ц.Ариунтуяа, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

 

Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл

Шинэ эмийн технологийн судалгаа, Инноваци

Байгалийн гаралтай шинэ бэлдмэлийн  судалгаа

 

Төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн болон төгсөлтийн дараах сургалт

Эмийн технологи-1

Эмийн үйлдвэрлэлийн зохистой дадал-GMP

Нанотехнологи

Галены технологи

Эрүүл ахуйн ба гоо сайхны бүтээгдэхүүний технологи

Монгол эм, эмийн түүхий эд судлал

Монгол эмийн технологи

 


Багш нар