> Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхим

Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхим

Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхим

 

Алсын хараа

     Дэлхийн түвшинд эн зэрэгцэхүйц сургалтын хөтөлбөр бүхий нотолгоонд суурилсан боловсролын болон эрүүл мэнд, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний шилдэг тэнхим болох.

 

Эрхэм зорилго

     Олон улсын түвшинд өрсөлдөхүйц цогц чадамж бүхий хүн чанарыг дээдэлсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд тулгуурласан үлгэр жишээч хамт олон байх.

 

Зорилт

     Багш оюутан хүн нэг бүрт ёс зүйн хөтөлбөрийг эзэмшүүлэх түгээмэл үйлдлийн стандартыг цогц чадамжийн хувьд бүрэн эзэмшүүлэн хэрэглээ болгох эрдэм судлалын ажил болон төсөл хэрэгжүүлэхэд манлайлж мэдлэг бүтээх, нийгэм хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг явуулах,шинэлэг арга ажиллагаа бүхий сургалтын материаллаг орчныг бүрдүүлэх онолын мэдлэг, гардан ур чадвар, эерэг хандлага, зөв төлөвшилтэй өрсөлдөх хөрвөөх чадвартай эмнэлгийн сайн мэргэжилтэн, эм найруулагч, лабораторын техникч бэлтгэх.

 

Түүхэн замнал танилцуулга

     Анх 2007онд тус сургууль дээр НЭМ-ийн тэнхим нэртэйгээр Сувилахуй , НЭМ болон бусад мэргэжлийн багш нарын баг  хамтран байгууллагдан ажиллаж  байгаад  Сувилахуй, НЭМ- ийн тэнхим болж  2007-2014он хүртэл  тэнхмийн эрхлэгчээр  Ж.Одонтуяа багш ажиллаж байсан. 2014оноос Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхим болон өргөжиж  эрхлэгчээр Сувилахуйн багш Н.Түмэндэмбэрэл одоог хүртэл  үндсэн 16 багш,1 лаборантын бүрэлдэхүүнтэйгээр нийт \Сувилахуйн ур чадвар, Сувилахуйн үйл ажиллагаа, Сувилахуйн үндэс, Судалгааны арга зүй, Сувилахуйн удирдлага манлайлал, Эм судлал, Анатоми, Физиологи, НЭМ, Арьс өвчин судлал, Дархлаа судлал, Биостатистик, Эмгэг анатоми, Эмгэг физиологи, Микробиологи, Лаборатори, Мэдрэл судлал, Молекул биологи, Удам зүй, Эмийн техниологи, Эм зүй,  Эх барих гэх мэт \25 төрлийн хичээлээр 15 кабинетад оюутнуудын  сургалт  үйл ажиллагааг зохион байгуулан бусад оюутны олон талт   ажлыг хамтран  хийж гүйцэтгэж байна.

     Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхмийн эрдэмтэн,судлаач багш нар судалгаа шинжилгээний ажлыг тасралтгүй хийж мэдлэг мэргэжил, боловсролоо дээшлүүлж одоогоор тус тэнхимд  Анагаах ухааны доктор-1, Боловсролын ухааны доктор-1, Анагаах ухааны докторант-5, Боловсролын ухааны докторант-4, Анагаах ухааны магистр-2, Боловсролын ухааны магистр -1, Эм зүйн ухааны магистр-1, Анагаах Ухааны магисрант-1, Бакалаврын зэрэгтэй-1 лаборант хамтран  ажилладаг. Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхимийн дэргэд оюутны сурах үйл явцыг идэвхижүүлж, хөгжүүлэх зорилгоор “Сувилахуй”, ”Залуу Донор-25”, ”ДОХ”, ”Залуу Анатоми-Физиологич”, ”Фарма”, ”Гэр бүл –Эрүүл мэнд”, ”Арьс судлаач” оюутны клубууд байгуулагдан мэргэжлийн чиглэлээр оюутанд болон нийгэмд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагаануудыг тасралтгүй амжилттай  явуулж 2014, 2015оны Сургуулийн “Шилдэг Тэнхим”-ээр  удаа дараа  шалгарч тэнхмийн хамт олон амжилт бүтээлээр дүүрэн ажилласаар  байна.

 

Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхмийн хамт олны бүрэлдэхүүн

Н.Түмэндэмбэрэл \Мэргэжлийн Суурь Эрдмийн Тэнхимийн эрхлэгч, Боловсрол Судлалын магистр, Сувилагч-Багш, Ахлах зэрэгтэй \ 

Д.Оюунцэцэг \Анагаах Ухааны доктор, Сувилагч-Багш, Ахлах зэрэгтэй \

Ж.Одонтуяа \ Боловсролын Ухааны доктор, Эрүүл ахуйч эмч-Багш,Тэргүүлэх зэрэгтэй\ Ц.Батчимэг \Анагаах Ухааны докторант, Эмч-Багш\ Х.Зандармаа \ Боловсролын Ухааны докторант,Сувилагч-Багш, Ахлах зэрэгтэй \

Ч.Мандалсайхан \ Боловсролын Ухааны докторант, Сувилагч-Багш, Ахлах зэрэгтэй \

Г.Ганширмэн \Боловсролын Ухааны докторант, Эм зүйч-Багш\

Ж.Сувдмаа \Боловсролын Ухааны докторант, Эмч-Багш\ Б.Даваасүрэн \Анагаах Ухааны магистр, Эрүүл ахуйч эмч-Багш\ Н.Баасанжаргал \Эм зүйн Ухааны магистр, Эм зүйч-Багш, Ахлах зэрэгтэй \ утас: 99718448

Т.Төрболд \Анагаах Ухааны докторант ,Эмч-Багш\

Б.Отгонням \ Анагаах Ухааны докторант,Эмч-Багш\ Н.Оюунчимэг\ Анагаах Ухааны докторант,Эмч- Багш\

Н.Цэрэнлхам\ Анагаах Ухааны докторант ,Эмч-Багш\

С.Оргилсайхан \Био Анагаах Ухааны магистрант,Судлаач- Багш\

Э.Ариунзул \ Анагаах Ухааны магистр,Эмч- Багш \

Ж.Цогзолмаа \Сувилахуйн ухааны  бакалавр, Сувилагч-лаборант\

 

2017оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн товчоон

ЭШ-ний өгүүлэл

Дотоодын сэтгүүлд -18

Гадаадын сэтгүүлд - 4

ЭШ-ий илтгэл

Дотоодын ЭШ-ий хуралд -16

Олон улсын ЭШ-ий хуралд - 5

Оюуны өмч

Патент - 1

Зохиогчийн эрх - 1

Туурвисан бүтээл

Ном - 1

Сурах бичиг - 1

Гарын авлага - 2

Удирдамж - 4

Бусад    

Төсөл - 5

     Мэргэжлийн суурь эрдмийн тэнхмийн хамт олон тусгай хуваар, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний  дагуу  жил бүр  “Багц цаг”,” Нээлттэй хичээл” , Мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалтуудыг багаар хамтран амжилттай тасралтгүй зохион байгуулан  сургууль, аймаг, бүсийн хэмжээнд явуулж байна

 


Багш нар
Нордогренчин Түмэндэмбэрэл