Эм зүйн сургууль > Эм зүйн удирдлага, менежментийн тэнхим

Эм зүйн удирдлага, менежментийн тэнхим

Эм зүйн удирдлага, менежментийн тэнхим

 

Тэнхимийн зорилго

          Эм зүйн удирдлага, менежмент, эдийн засгийн чиглэлээр өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх таатай орчныг бүрдүүлж, багш нарыг  мэдлэг мэргэжлээрээ ямагт өсөх боломжийг хангасан эвсэг, бүтээлч хамт олон байна.

 

Эм зүйн албаны удирдлага менежментийн тэнхимийн  багш, хүний нөөц

Р.Цэрэнлхагва, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), профессор

С.Мөнхбат, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)

Б.Пэрлэйдулам, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

О.Булгаа, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

Б.Ундрах, Эм зүйн ухааны магистрант

 

Төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн болон төгсөлтийн дараах сургалт

Эм зүйн албаны менежмент

Эмийн эдийн засаг

Эмийн зах зээл судлал

Эм зүйн албаны менежерийн мэргэжил олгох сургалт

Кредитийн богино хугацаатай сургалтууд


Багш нар