Эм зүйн сургууль > Эмнэл зүйн эмзүйн тэнхим

Эмнэл зүйн эмзүйн тэнхим

Эмнэл зүйн эмзүйн тэнхим

 

Тэнхимийн зорилго

          Эм зүйн тусламж үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэх, үйлчлүүлэгчдийн  амьдралын чанарыг сайжруулах чадвар хандлага бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх зорилготой

 

Эмнэлзүйн эм зүйн тэнхимийн багш, хүний нөөц

С.Пүрэвсүрэн, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D),  дэд профессор

М.Эрдэнэтуяа, Анагаах ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор

Д.Гэрэлтуяа, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)

Ө.Энхбаатар, Анагаах ухааны доктор (Ph.D)

Б.Тунгалаг, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

Б.Цэрэнлхам, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

Б.Даваадулам, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

 

Төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн болон төгсөлтийн дараах сургалт

Эмийн эмчилгээ

Өвчний тохиолдолд үзүүлэх эм зүйн тусламж

Эмнэлзүйн эм зүй 

Биофармаци, фармакокинетикиийн үндэс


Багш нар
Мягмарсүрэн Эрдэнэтуяа
С Пүрэвсүрэн
Баттулга Тунгалаг