Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль > Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхим

Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхим

Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхим

 

Бидний тухай

     Эрүүл Мэндийн Бодлогын Тэнхим нь  “Эрүүл мэндийн эдийн засагч”-ыг бэлтгэдэг үндсэн нэгж ба төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн, төгсөлтийн дараах сургалтанд эрүүл мэндийн менежмент, эдийн засаг, санхүү, эрүүл мэндийн бодлогын хичээлүүдийг заадаг.

 

Бидний эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс:

 

Тэнхмээс зонхилон зохион байгуулдаг зэрэг олгох сургалтууд

 

Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан

Бакалавр:          

Багц цаг:              129

Хугацаа:              4 жил

Холбоосууд:     http://mnums.edu.mn/training.php?category=surgaltiinuil&post=62&lang=mn

 

Магистр

Багц цаг:           40

Хугацаа:            2 жил

Холбоосууд:     http://mnums.edu.mn/training.php?category=tugsultiinsur&post=81&lang=mn

  

Тэнхмээс зонхилон зохион байгуулдаг зэрэг олгох сургалтууд:

 

 

 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл

Эрүүл мэндийн тогтолцоо

Эрүүл мэндийн бодлого

Эрүүл мэндийн салбар дахь үр ашиг

Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт

Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эрсдэлийн үнэлгээ

Эмнэлгийн менежмент

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар

Эрүүл мэндийг дэмжих

Халдварт бус өвчлөл

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ

Өвчин эмгэгийн урьдчилан сэргийлэлт

 

Хэрэгжүүлсэн төсөл

ДЭМБ, ЭМЯ, НЭМС, Монгол настны эрүүл мэндийн судалгааны төсөл, 2017-2018

ДЭМБ, ЭМЯ, АУС, Анхдагч толгойн өвдөлтийн тархалт, дарамтын судалгааны төсөл, 2017-2018

ДЭМБ, ЭМЯ, АУС, Хорт хавдар ба хоол хүнснээс хамаарсан хөхний сүүн дэх эсрэг биетүүд судалгааны төсөл, 2017-2018

Францын Аудибернийн Их сургуулийн Хөгжлийн эдийн засгийн институт, НЭМС, Анхдагч шатлалын тусламж үйлчилгээний үр ашгийн судалгааны төсөл, 2015-2017

ЭМХТ, НЭМС, Үндсэн мэргэшлийн эмчийн сургалтын өнөөгийн байдал судалгааны төсөл, 2017-2018

ЭМЯ, БСШУЯ, Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн загвар боловсруулах нь судалгаа, 2017-2018

НҮБХС, НЭМС, Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг дархлаажуулалт болон эх, хүүхдийн тусламж үйлчилгээнд суурилан үнэлэх нь судалгааны төсөл, 2017-2018

АХБ, ЭМД-ыг бэхжүүлэх төсөл, Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн сангийн үнэлгээний төсөл, 2017

ЭМЯ, ДЭМБ, АШУҮИС, Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх судалгааны төсөл, 2017

PATH, ЭМЯ, Ротавирүсийн вакцины зардал-үр дүнгийн шинжилгээ судалгааны төсөл, 2017

ЭМЯ, ХДХВ, бэлгийн замын халдварт өвчний тандалт судалгааны төсөл, 2017-2018

GNINGO, Налайх дүүргийн зорилтот бүлгийн хүн амын дунд БЗДХ-ын мэдлэг, хандлага, дадлын судалгааны төсөл, 2017

ЭМЯ, Халдварт бус өвчний үндэсний хөтөлбөрийн нийгэм эдийн засгийн үнэлгээний төсөл, 2017

 

Хамтын ажиллагаа, гадаад харилцаа

Гадаад хамтын ажиллагаа:

Эрдэм шинжилгээ: ДЭМБ, АХБ, Францын Cerdi  -  олон улсын хөгжлийн институт, PATH – олон улсынТББ, судалгааны чиглэлүүдэд: эрүүл мэндийн менежмент, ЭМБ-ын менежмент, хүний нөөцийн менежмент, вакцины үр ашиг тооцох

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа: Богино хугацааны сургалтууд, удирдлагын чиглэлээр 6 сарын мэргэшүүлэх сургалт, салбар зөвлөлийн гишүүн, ISPOR, ISUH зэрэг мэргэжлийн нийгэмлэгүүдийн гишүүн

Дотоод хамтын ажиллагаа:

НЭМГ, ЭМХТ, Эмгэг судлалын төв, Цусны төв зэрэг газруудтай мэргэжлийн чиглэлээр хамтын ажиллагаатай байдаг.

 

Холбоо барих:

     Хаяг: С.Зоригийн гудамж, ШХ-48/111 Улаанбаатар 210648, Монгол улс, Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль, Эрүүл Мэндийн Бодлогын тэнхим. 334 тоот.

И-мэйл хаяг: dhp.group@mnums.edu.mn

 


Багш нар
Лувсан Мөнх-Эрдэнэ
Лхагваа Ундрам
Юндэндорж Гантөгс
Дашпунцаг Хишигтогтох
Лхагвасүрэн Хоролсүрэн
Эрдэнэбат Батмандуул
Алтангэрэл Пүрэвгэрэл
Чандага Өнөрцэцэг
Эрдэнэчимэг Золжаргал