Сургалт > mergejildeesh > Төлбөрийн мэдээлэл

Төлбөрийн мэдээлэл

Төлбөрийн мэдээлэл

 

Үндсэн мэргэшлийн сургалт:

1. Төлбөр – 832,000 төг

2. Үйл ажиллагааны төлбөр – төлбөрийн 10% (1 удаа төлөх)

3.  Бүртгэлийн хураамж – 15,000 төг

 

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт:

1. Төлбөр – сургалтын хугацаанаас хамаарч өөр өөр байна. ЭНД ДАРЖ тухайн сургалтын төлбөрийн мэдээлэл авна уу.

2. Үйл ажиллагааны төлбөр – төлбөрийн 10% (1 удаа төлөх)

3.  Бүртгэлийн хураамж – 15,000 төг

 

Сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт:

1. Төлбөр – сургалтын хугацаанаас хамаарч өөр өөр байна.

2. Үйл ажиллагааны төлбөр – төлбөрийн 10% (1 удаа төлөх)

3. Бүртгэлийн хураамж – 15,000 төг