Сургалт > mergejildeesh > Төгсөлтийн дараах сургалт

Төгсөлтийн дараах сургалт

Төгсөлтийн дараах сургалт

 

         Эмч нарын үндсэн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалт /резиденсийн/- Бакалаврын зэрэгтэй, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрөлтэй эмч нарыг элсүүлэн ЭМСЯ-ны журамд тусгасан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу үндсэн мэргэшил эзэмшүүлнэ.

        Төрөлжсөн мэргэжил эзэмшүүлэх сургалт - Үндсэн мэргэшлийн /резидент/ дипломтой, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрөлтэй, үндсэн  мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан эмч нарыг ЭМСЯ-ны журамд тусгасан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлнэ.

        Мэргэжил дээшлүүлэхсургалт – Эзэмшсэн мэргэшлийн чиглэлийн дагуу болон, тухайн мэргэжилтний хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн сургалтыг зохион байгуулна.

        Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн тасралтгүй сургалт буюу богино хугацааны багц цагийн сургалт - Тухайн жилийн 01 сарын 15-ны дотор гарах нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу суралцагчдын хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн зохион байгуулна.

        Сувилагч тусгай мэргэжилтний сургалт- ЭМСЯ-ны журамд тусгасан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу мэргэшил эзэмшүүлнэ.

Төгсөлтийн дараах сургалт нь журмын дагуу жил бүрийн 10, 3 сард эхлэн явагдана. Сургалттай холбоотой зар, мэдээллийг emsa.mnums.edu.mn хаягаар орж авна уу.  

 

 

Үйл явдал

22
Sep
2018
11
May
2018

ИННОВАЦИЙН ДОЛОО ХОНОГ

Дуусах хугацаа: 1//1//1//5/8/2018
16
Jun
2018

CURRENT ADVANCES IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

Дуусах хугацаа: 1//6/14/2018