Сургалт > mergejildeesh > Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал:

1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл

2. Элсэгчийн анкет (ЭНД ДАРЖ татаж авна уу)

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)

5.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар

6.  3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь

7. Үйл ажиллагааны хураамж (сургалтын төлбөрийн 10 хүртэл хувьтай тэнцүү байна) /Материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/

8.  Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /материал тэнцсэн тохиолдолд төлнө/

 

Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

1. Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг

2.  Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)

Дээрх материалууд шаардлага хангасан тохиолдолд төлбөрөө төлнө.