Сургалт > mergejildeesh > Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТАНД ЭЛСЭХИЙГ

ХҮСЭГЧДИЙН  АНХААРАЛД

 

Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал:

1. Өргөдөл /Суралцуулахыг  хүссэн өргөдөл өөрийн гараар бичсэн байх/

2. Анкет      

3. Дипломын хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна, эх хувийг авчирна/

4. Лицензийн хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна, эх хувийг авчирна/

5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

6. Суралцуулахыг хүссэн албан газрын бичиг /Байгууллагын захиалгаар суралцах тохиолдолд/

7. Сургалттай холбоотой төлбөрийг тушаахдаа дараах зүйлийг анхаарна.

/Цахим хэлбэрээр бүртгүүлэн, шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд өөрийн биеэр ирж бүртгэл, бичиг баримтаа баталгаажуулсан тохиолдолд төлбөр төлөхийг анхаарна уу. /

 

-  Сургалтын төлбөр  төлөхдөө: Хаан банкны АШУҮИСургуулийн 5031813390 тоот дансанд тушаасан байна. Өөрийн овог нэр, регистрийн дугаар, сургалтын төрөл,   утасны дугаар, гүйлгээний код 105.  

Бүртгэлийн хураамж төлөхдөө: Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар, гүйлгээний код 107,

Үйл ажиллагааны  хураамж  буюу төлбөрийн 10%-ийг төлөхдөө: Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар,  гүйлгээний код 108  гэж тус тус заавал бичсэн байна. Төлбөр төлсөн баримтыг материалтай хамт өгнө.

- 3х4 хэмжээтэй зураг  3%

- Бүх материалыг нүхтэй нимгэн хавтасанд хийсэн байна.

 

 

 

ЭРДМИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН АЛБА