Сургалт > tugsultiinsur > Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

 

ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭХИЙГ

ХҮСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Дотоодын иргэд

1. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт   (Зургаа наасан байх)

2. 3х4 хэмжээний цээж зураг 2 хувь

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4. Бакалаврын дипломыг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

5. Докторантурт бүртгүүлэх бол магистрын дипломыг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, эх хувийн хамт

6. Элсэлтийн хураамж 20000₮-ийг Хаан банкны 5031813390  дансанд

7. Докторантурын 103 код/ магистрантурын 102 код элсэлтийн шалгалтын хураамж гэж бичиж хийсэн байна.

Гадаадын иргэд

1. Биеийн байцаалт (Тусгай маягтаар)

2. Өмнөх шатны боловсролын зэргийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэх (Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар)

3. Гадаад паспорт (Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар)

4. Засгийн газрын хоорондын гэрээгээр суралцах бол Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулагын албан бичиг

5. 3х4 хэмжээнийцээжзураг 3 хувь

6. Элсэлтийн хураамж 20000₮-ийг Хаан банкны 5107018784  дансанд докторантурын 103 код/ магистрантурын 102 код элсэлтийн шалгалтын хураамж гэж бичиж хийсэн байна.

 

 

ЭРДМИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН АЛБА