Сургалт > zainsurgalt > Цахим сургалт

Цахим сургалт

Цахим сургалт

 

          АШУҮИС нь Цахим сургалтын төвөөр дамжуулан төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн, төгсөлтийн дараах сургалтанд цахим сургалтыг хөгжүүлэх, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, багш нарт зориулан цахим технологийг ашиглан сургалт зохион байгуулж, тэдэнд мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх боломжийг олгох, их сургуулийн хэмжээнд цахим сургалтын технологийг хөгжүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагааг явуулдаг.

Цахим сургалтын хүрээнд:

- Гадаад болон дотоодын хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай багш нар, оюутнуудын телеконференц зохион байгуулах

- Аудио, видео, мультимедиа хичээлүүдийг суралцагчдад хүргэх

- Мүүдл системийг ашиглан компьютерт суурилсан явцын болон улирлын шалгалтуудыг сорилоор авах

- Бүх шатны суралцагчдад нэгдсэн цахим шуудангийн үйлчилгээгээр мэдээ, мэдээлэл дамжуулах  

 

 

Үйл явдал

22
Sep
2018
11
May
2018

ИННОВАЦИЙН ДОЛОО ХОНОГ

Дуусах хугацаа: 1//1//1//5/8/2018
16
Jun
2018

CURRENT ADVANCES IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

Дуусах хугацаа: 1//6/14/2018