АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн өмнөх сургалтын хөтөлбөр

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн өмнөх сургалтын хөтөлбөр

Бакалавр
Мэргэжил Суралцах хугацаа /жил/
1 Хүний их эмч 6
2 Уламжлалт анагаах ухааны их эмч 6
3 Зүү төөнө заслын их эмч 6
4 Хүүхдийн их эмч 6
5 Шүдний их эмч 6
6 Эрүүл ахуй, тархвар судлаач 5
7 Эм зүйч 5
8 Био-Анагаах судлаач 5
9 Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач 5
10 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйч 4
11 Уламжлалт анагаахын засалч 4
12 Уламжлалт анагаах ухааны ургамал судлал 4
13 Хөдөлгөөн засалч 4
14 Сувилахуй 4
15 Эх барихуй 4
16 Эрүүл мэндийн хоол зүйч 4
17 Хөдөлмөр засалч 4
18 Мэдээллийн технологи /эрүүл мэндийн/ 4
19 Нийгмийн ажилтан /эрүүл мэндийн/ 4
20 Эдийн засаг /эрүүл мэндийн/ 4