Нүүр ам судлалын төв эмнэлэг

 

Захирлын мэндчилгээ
Түүхэн замнал

Эрхэм зорилго:
 

Хүн амд нотолгоонд суурилсан нүүр амны нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг чанартай, түргэн шуурхай үзүүлж, сургалт-эрдэм шинжилгээ-эмнэл зүйн үйл ажиллагааны нэгдлийг ханган, суралцагсдын эмнэл зүйн сургалтын суралцах орчин болон эмчилгээ үйлчилгээ явуулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Алсын хараа:
 

Нүүр Ам Судлалын Төв Эмнэлэг нь олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн, оношилгоо, эмчилгээ, сургалт, судлагаагаар манлайлагч үндэсний тэргүүлэх Их сургуулийн эмнэлэг байх

Үнэт зүйл:
 

  • Эмнэлэг, түүний харъяа албад, тасгуудын эрхэмлэх зүйл бол:
  • Тус байгууллагад ажиллаж буй нийт ажилтан, ахмад үе, тэдний бүтээсэн хамгийн зөв шийдэл бүхий эмчилгээ, үйлчилгээ
  • НАСТЭ-ийн хамт олны сэтгэлд хүрсэн эвсэг найрсаг харилцаа
  •  Ажилтан бүрийн идэвх чармайлт, итгэл, нэр хүнд, өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэх хүндэтгэл
  • Өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар, бие биеэ тусалж дэмжих, энэ бүхнээр бахархах бахархал мөн.
  • Ажилтан бүр НАСТЭ-ийн эрхэмлэх үнэт зүйлсээр бахархаж, тэрхүү үнэт зүйлсийг бүтээлцэж буй өөрөөрөө, хамт олон байгууллагаараа, эзэмшсэн мэргэжлээрээ, эрхэлж буй ажлаараа бахархаж, байгууллага, хамт олныхоо нэр хүндийг өргөж явах нь ажилтан бүрийн хүндтэй үүрэг байна.
  • Ажилтнууд нэгдмэл нэг үзэл санаатай байж, нэгдсэн удирдлага дор, бие биедээ тусалж дэмжин, НАСТЭ-ийн эрхэм зорилтод хүрэх арга замыг хамтдаа бий болгоход ажилтан бүрийн үүрэг, хариуцлага, эрмэлзэл чиглэгдэнэ.
  • Ажилтан бүр гүйцэтгэж буй ажилдаа идэвх чармайлт гарган ажиллаж, амжилтаа ахиулах, хамт олныг тэргүүлэгч байх эрмэлзэлтэй, орчиндоо идэвхтэй байж, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай байна.
  • Эмнэлгийн үнэт зүйлсийг хүндэтгэж, хариуцсан ажилдаа хариуцлагатай хандаж, эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг дээдлэх, үйлчлүүлэгчид хүндэтгэлтэй, уриалгахан хандаж, соёлтой, шуурхай үйлчлэх зарчмыг баримталж, сахилга баттай, хариуцлага хүлээх чадвартай, хийсэн ажлаа тайлагнаж, санал хүсэлтээ чөлөөтэй илэрхийлж, бусадтай найрсаг харилцаа, холбоотой байх нь ажилтан бүрийн эрхэм чанар байх болно.

Бүтэц

Тасаг
АЛБА
АЛБА