Mongolian national university of medical sciences  (MNUMS) - sitemap

MNUMS
HOME
News
Events
MNUMS podcast

       Admission
       Library
        Бүрэлдэхүүн сургууль
        Багшийн систем
        Эмнэлэгүүд
        Оюутанд
        Оюутны цахим сургалт
        Оффис 365
   -  Бидний тухай
        АШУҮИС-ийн тухай
        Бүтэц 
        Удирдлагууд
        Газар, алба
            Захиргаа , хүний нөөцийн газар
            Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын газар
            Цахим хөгжил, маркетингийн газар
            Шинжлэх ухаан, технологийн газар
            Гадаад харилцааны газар
            Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар
            Оюутны  хөгжил, удирдлагын газар
                Оюутны  хөгжил, удирдлагын газар
                Оюутнуудад зориулсан мэдээлэл, үйлчилгээ 
                    Хөтөлбөрүүд
                    Хөдөлмөр эрхлэлт
                    Оюутны холбоо, клуб
                    Спорт, соёл урлаг
                    Оюутны байр
                    Оюутны тангараг
                    Оюутан солилцоо
                    Тэтгэлэг
                    Оюутанд
                    Буцалтгүй тусламж, оюутны хөгжлийн зээл
            Багшийн хөгжил, цахим сургалтын газар
            Их сургуулийн эмнэлэгийн хөгжлийн газар
            Хангамж үйлчилгээний газар
            Санхүү, Эдийн засгийн газар
            Төгсөлтийн бодлого зохицуулалтын газар
            Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны төв номын сан
            Хэвлэх үйлдвэр
            Мэргэжил дээшлүүлэх институт
        Бүрэлдэхүүн сургуулиуд
            Анагаах ухааны сургууль
                Мэс заслын тэнхим
                Хавдар судлалын тэнхим
                Цус судлалын тэнхим
                Яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэг судлалын тэнхим
                Зүрх, судас судлалын тэнхим
                Ревматологийн тэнхим
                Сэргээн засах анагаах ухааны тэнхим
                Уушиг, харшил судлалын тэнхим
                Дотоод шүүрэл судлалын тэнхим
                Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тэнхим
                Гэмтэл согог судлалын тэнхим
                Бөөр судлалын тэнхим
                Радиологийн тэнхим
                Өрхийн анагаах ухааны тэнхим
                Эх барих эмэгтэйчүүдийн тэнхим
                Чих хамар хоолой судлалын тэнхим
                Халдварт өвчин судлалын тэнхим
                Хүүхдийн анагаахын тэнхим
                Мэдрэл судлалын тэнхим
                Нүд судлалын тэнхим
                Сэтгэцийн эрүүл мэнд судлалын тэнхим
                Арьс судлалын тэнхим
                Эмнэлзүйн лабораторийн тэнхим
            Монгол анагаах ухааны сургууль
            Нүүр ам судлалын сургууль
            Био-Анагаахын сургууль
            Эм зүйн сургууль
            Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль

                Тэнхимүүд
                    Орчны эрүүл мэндийн тэнхим
                    Шим тэжээл судлалын тэнхим
                    Урьдчилан сэргийлэх анагаах ухааны тэнхим
                    Эпидемиологи, биостатистикийн тэнхим
                    Эрүүл мэндийн нийгмийн ажил, нийгмийн ухааны тэнхим
                    Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхим
                Элсэлт
                    Мэргэжлийн танилцуулга
                    Сургалтын орчин
                    Элсэлтийн журам
                Оюутанд зориулсан мэдээлэл
                    Оюутны хөтөч
                    Оюутны хөгжил
                    Оюутны байр
                    Тэтгэлэг
                    Оюутан солилцоо
                    Хичээлээс чөлөө авах
                    Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт
                    Оюутны холбоо
                    Оюутны клубүүд
                    Урлаг спорт
                    Бусад мэдээлэл
                Сургалт
                    Төгсөлтийн өмнөх сургалт
                        НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД СУДЛАЛЧ
                        ЭРҮҮЛ АХУЙ, ТАРХВАР СУДЛАЛ
                        ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛ
                        ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХООЛ ЗҮЙЧ
                        ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ
                        ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ
                    Төгсөлтийн сургалт
                        ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГО, УДИРДЛАГА”
                        ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙ
                        НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД
                        ТАРХВАР ЗҮЙ
                        НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД
                    Төгсөлтийн дараах сургалт
                        Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт 
                        Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт
                        Тархвар судлалын олгох
                        Статистикч их эмчийн олгох 
                        Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч
                        Орчны эрүүл ахуй
                        Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн сургалт
                Эрдэм шинжилгээ
                    2022 оны эрдэм шинжилгээ
                    2021 оны эрдэм шинжилгээ
                    2020 оны эрдэм шинжилгээ
                    2019 оны эрдэм шинжилгээ
                    2018 оны эрдэм шинжилгээ
                Мэргэжлийн үйл ажиллагаа
                Гадаад харилцаа
                Багшийн хөгжил
                Номын сан
                    Номын сангийн танилцуулга
                    Цахим номын сан
            Сувилахуйн сургууль
                Түүхэн хөгжил
                    Topic76
                    Topic77
                    Topic78
                Хөтөлбөр
                Элсэлт
                Мэргэжлийн үйл ажиллагаа, тасралтгүй сургалт
                Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа
                Багшийн хөгжил
                Дотоод хяналтын тогтолцоо
                Цахим сургалтын хөгжил
                Оюутны хөгжил
                Нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа
                Номын сан
                Бичиг хэрэг, архив
                Тэнхимүүд
                    Анагаахын суурь шинжлэх ухааны тэнхим
                    Бие бялдар судлалын тэнхим
                    Ерөнхий эрдмийн тэнхим
                    Насанд хүрэгчдийн сувилахуйн тэнхим
                    Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим
                    Суурь сувилахуйн тэнхим
                    Эх барих, эх хүүхдийн сувилахуйн тэнхим
            Эрдэмийн сургууль
                Topic92
                Оюутны хөгжил
                Topic87
                Тэнхим-2
        Салбар сургуулиуд
            Дархан анагаах ухааны суоргууль
            Дорноговь анагаах ухааны сургууль
            Говь-Алтай анагаах ухааны сургуулль
        Лицей сургууль
        Эрх зүй
        Авилгын эсрэг
        Дүрэм, журам
        Лого  татах
    Судалгаа инноваци
        Эрдмийн зөвлөл
            Эрдмийн зөвлөл
            Дүрэм, журам
            Шинжлэх ухааны сэтгүүл
        Эрдэм шинжилгээ
            Эрдэм шинжилгээ тэргүүлэх чиглэл, журам
            Судалгаа хөгжүүлэлт
            Эрдэм шинжилгэний хүрээлэн, лаборатори
            Эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн
        Оюуны өмч
            Зохиогчийн эрх
            Ашигтай загвар
            Барааны тэмдэг
            Шинэ бүтээл 
            Бүтээгдэхүүний загвар
            Газарзүйн загвар
            Гарааны компани
        Хамтын ажиллагаа
            Гадаад хамтын ажиллагаа
            Зочин профессор
            Хүндэт профессор
            Хүндэт доктор
        Ёс зүйн хороо
            Зөвшөөрөл 
            Дүгнэлт
            Хурлын тэмдэглэл
            Судалгаа ёс зүйн хорооны журам
        Судалгааны таниулсан зөвшөөрлийн хуудас
    Сургалт
        Төгсөлтийн өмнөх сургалт
            Элсүүлэх хөтөлбөрүүд
            ЭЛсэлтийн журам
            Төлбөрийн мэдээлэл
            Түгээмэл асуулт, хариулт
        Төгсөлтийн сургалт
        Төгсөлтийн дараах сургалт
        Чанарын баталгаажуулалт
            Байгууллагын магадлан итгэмжлэл
            Дотоод чанарын баталгаажуулалтын үр дүн
            Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
        Цахим сургалт
            Цахим сургалтын төв
            Сайбер сургалт
        Оюутан
    Эмнэлэгүүд
        Монгол-Японы эмнэлэг
        АШУҮИС-ийн эмнэлэг
        Нүүр ам судлалын эмнэлэг
        Монгол анагаах ухааны төв эмнэлэг
        Эрхэс сувилал
        Баянчандмань сувилал
        Эмнэл зүйн молекул оношилгооны төв
    Холбоо барих
        Байршил утасны жагсаалт
         Утасны жагсаалт