Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль (АШУҮИС) - ийн вэб сайтны бүтэц

НҮҮР
    Үйл явдалын мэдээ
    Арга хэмжээ 
    АШУҮИС зөвлөж байна подкаст
Элсэлт
Номын сан
Бүрэлдэхүүн сургууль
Багшийн систем
Эмнэлэгүүд
    Монгол-Японы эмнэлэг
    АШУҮИС-ийн эмнэлэг
    Нүүр ам судлалын эмнэлэг
    Монгол анагаах ухааны төв эмнэлэг
    Эрхэс сувилал
    Баянчандмань сувилал
    Эмнэл зүйн молекул оношилгооны төв
Оюутанд
Оюутны цахим сургалт
Оффис 365


БИДНИЙ ТУХАЙ

    Газар, алба
        - Захиргаа, хүний нөөцийн газар
        - Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын газар
        - Цахим хөгжил, маркетингийн газар
        - Шинжлэх ухаан, технологийн газар
        - Гадаад харилцааны газа
        - Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар
        - Оюутны хөгжил, удирдлагын газар
            Оюутны хөгжил, удирдлагын газар
            Оюутнуудад зориулсан мэдээлэл, үйлчилгээ
                Хөтөлбөрүүд
                Хөдөлмөр эрхлэлт
                Оюутны холбоо, клуб
                Спорт, соёл урлаг
                Оюутны байр
                Оюутны тангараг
                Оюутан солилцоо
                Тэтгэлэг
                Оюутанд
                Буцалтгүй тусламж, оюутны хөгжийн зээл
        - Багшийн хөгжил, цахим сургалтын газар
        - Их сургуулийн эмнэлэгийн хөгжлийн газар
        - Хангаму үйлчилгээний газар
        - Санхүү, эдийн засгийн газар
        - Төгсөлтийн бодлого зохицуулалтын газар
        - Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны төв номын сан
        - Хэвлэх үйлдвэр
        - Мэргэжил дээшлүүлэх институт

    Бүрэлдэхүүн сургуулиуд
        - Анагаах ухааны сургууль
            Мэс заслын тэнхим
            Хавдар судлалын тэнхим
            Цус судлалын тэнхим
            Яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэг судлалын тэнхим
            Зүрх, судас судлалын тэнхим
            Ревматологийн тэнхим
            Сэргээн засах анагаах ухааны тэнхим
            Уушиг, харшил судлалын тэнхим
            Дотоод шүүрэл судлалын тэнхим
            Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тэнхим
            Гэмтэл согог судлалын тэнхим
            Бөөр судлалын тэнхим
            Радиологийн тэнхим
            Өрхийн анагаах ухааны тэнхим
            Эх барих эмэгтэйчүүдийн тэнхим
            Чих хамар хоолой судлалын тэнхим
            Халдварт өвчин судлалын тэнхим
            Хүүхдийн анагаахын тэнхим
            Мэдрэл судлалын тэнхим
            Нүд судлалын тэнхим
            Сэтгэцийн эрүүл мэнд судлалын тэнхим
            Арьс судлалын тэнхим
            Эмнэлзүйн лабораторийн тэнхим
        - Монгол анагаах ухааны сургууль
        - Нүүр ам судлалын сургууль
        - Био-Анагаахын сургууль
         -Эм зүйн сургууль
           
        - Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль
          Тэнхимүүд
                Орчны эрүүл мэндийн тэнхим
                Шим тэжээл судлалын тэнхим
                Урьдчилан сэргийлэх анагаах ухааны тэнхим
                Эпидемиологи, биостатистикийн тэнхим
                Эрүүл мэндийн нийгмийн ажил, нийгмийн ухааны тэнхим
                Эрүүл мэндийн бодлогын тэнхим
            Сургалт
            Төгсөлтийн өмнөх сургалт
                НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД СУДЛАЛЧ
                ЭРҮҮЛ АХУЙ, ТАРХВАР СУДЛАЛ
                ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛ
                ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХООЛ ЗҮЙЧ
                ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ
                ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ
            Төгсөлтийн сургалт
                ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГО, УДИРДЛАГА”
                ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙ
                НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД
                ТАРХВАР ЗҮЙ
                НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД
            Төгсөлтийн дараах сургалт
                Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт 
                Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт
                Тархвар судлалын олгох
                Статистикч их эмчийн олгох 
                Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч
                Орчны эрүүл ахуй
                Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн сургалт

            Түүхэн хөгжил
            Хөтөлбөр
            Элсэлт
            Мэргэжлийн үйл ажиллагаа, тасралтгүй сургалт
            Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа
            Багшийн хөгжил
            Дотоод хяналтын тогтолцоо
            Цахим сургалтын хөгжил
            Оюутны хөгжил
            Нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа
            Номын сан
            Бичиг хэрэг, архив

                Анагаахын суурь шинжлэх ухааны тэнхим
                Бие бялдар судлалын тэнхим
                Ерөнхий эрдмийн тэнхим
                Насанд хүрэгчдийн сувилахуйн тэнхим
                Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим
                Суурь сувилахуйн тэнхим
                Эх барих, эх хүүхдийн сувилахуйн тэнхим

        - Эрдэмийн сургууль

    Салбар сургуулиуд
    Лицей сургууль
    Эрхзүй
    Авлигын эсрэг
    Дүрэм, журам
    Лого татах

ЭЛСЭЛТ
     Мэргэжлийн танилцуулга
    Сургалтын орчин
    Элсэлтийн журам


СУДАЛГАА, ИННОВАЦИ
    Эрдмийн зөвлөл
        Дүрэм, журам
        Шинжлэх ухааны сэтгүүл

    Эрдэм шинжилгээ
        Эрдэм шинжилгээ тэргүүлэх чиглэл, журам
        Судалгаа хөгжүүлэлт
        Эрдэм шинжилгэний хүрээлэн, лаборатори
        Эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн

    Оюуны өмч
    Хамтын ажиллагаа
    Ёс зүйн хороо
    Судалгааны таниулсан зөвшөөрлийн хуудас

СУРГАЛТ
    Төгсөлтийн өмнөх сургалт
        Элсүүлэх хөтөлбөрүүд
        Элсэлтийн журам
        Төлбөрийн мэдээлэл
        Түгээмэл асуулт, хариулт
    Төгсөлтийн сургалт
    Төгсөлтийн дараах сургалт
    Чанарын баталгаажуулалт
        Байгууллагын магадлан итгэмжлэл
        Дотоод чанарын баталгаажуулалтын үр дүн
        Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
    Цахим сургалт
        Цахим сургалтын төв
        Сайбер сургалт

    Оюутан

ЭМНЭЛГҮҮД
    Монгол-Японы эмнэлэг
    АШУҮИС-ийн төв эмнэлэг
    Нүүр ам судлалын төв эмнэлэг
    Монгол анагаах ухааны төв эмнэлэг
    Эрхэс сувилал
    Баянчандмань сувилал
    Эмнэл зүйн молекул оношилгооны төв