Монгол анагаах ухааны олон улсын сургууль

 

 АШУҮИС нь уламжлалт анагаахын их эмч, эрүүл мэндийн ажилтан, судлаач нарыг бэлтгэн гаргах үйл ажиллагаагаараа үндэсний хэмжээнд тэргүүлэн, судалгаанд суурилсан анагаахын боловсролын үйлчилгээг үзүүлж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Их сургууль болох зорилт тавин ажиллаж байна.

Зорилтондоо хүрэхийн тулд манай их сургууль сургалтандаа дэвшилтэт технологийн нэвтрүүлэх, олон улсын анагаахын боловсролын түвшинд хүрсэн сургалт-эмнэлзүйн бааз, ном сурах бичгээр сургалтын орчноо бэхжүүлэх зэрэг ажлыг хийн гүйцэтгэж байгаа билээ.

Дорно дахины гүн ухаан, хүний биеийн чадал боломж, өвчнөөс сэргийлэх, байгаль дэлхийтэйгээ зохицон эрүүл зөв амьдрах ухааныг төгс судалсан онолыг 21-р зууны ШУ давшингуй хөгжлийн явцад нийцүүлэх, хүлээн зөвшөөрүүлэх, мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх их үйлсийг тэргүүн эгнээд МАУОУС-ийн эрдэмтэн судлаач, багш, эмч нар явж байгаа билээ.

 

МАУОУС-ийн захирал

АУ-ны доктор, профессор Д.Цэнд-Аюуш

МОНГОЛ АНАГААХ УХААНЫ ОЛОН УЛСЫН СУРГУУЛИЙН БҮТЭЦ