Бидний бахархал - Шилдэг хүний нөөц, Шилдэг суралцагч, Шилдэг төгсөгчид

  • “АШУҮИС зөвлөж байна” цуврал подкастын эхний дугаарт АШУҮИС, НЭМС- ийн Шим тэжээл судлалын тэнхимийн эрхлэгч АУ-ны доктор М.Мөнхзаяа Шим тэжээл, хоол зүйч мэргэжлийн талаар ярилцлаа

  • “АШУҮИС зөвлөж байна” цуврал подкастын хоёр даxь дугаарт Сувилахуйн сургуулийн Бие бялдар судлалын танxимын Хөдөлмөр заслын багш АУ-ны доктор М.Эрдэнэцэцэг Хөдөлмөр заслын мэргэжлийн талаар ярилцлаа.

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД