АШУҮИС-ийн үндсэн тоон үзүүлэлт


 

Бүрэлдэхүүн сургууль

8

Салбар сургууль

3

Эмнэлэг, сувилал

10

 

Багш ажилтан

1386

Элсэхийг хүсэгчдийн тоо

9351

Шинээр элсэгч

3128

 

Суралцагч

16000

Цахим ном

4797

Гадаад оюутан

331