АНАГААХ УХААНЫ ХҮРЭЭЛЭН

Т.ШАГДАРСҮРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ АНАГААХ УХААНЫ ХҮРЭЭЛЭН

 

БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн зарлигаар 1961 оны 5 сарын 16-ны өдөр Шинжлэх ухааны академийг 5 хүрээлэнтэй байгуулсны нэг нь Анагаах ухааны хүрээлэн юм.

Шинжлэх ухаанд тулгуурласан, нотолгоонд суурилсан эрдэм шинжилгээ, судалгаа явуулдаг, сургалт-эмнэлзүй хослуулсан, анагаахын эрдэм шинжилгээний ууган байгууллага юм.

2015 онд МУ-ын Засгийн газрын тогтоолоор АШУҮИС-ийн харъяанд шилжсэн.

 

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БАЙДАЛ ( НИЙТ 46 )

ЭРДМИЙН ЦОЛ ЗЭРГЭЭР

 

МАУА-ийн гишүүн – 1

Профессор - 3

Дэд профессор – 5

Доктор – 10

Магистр – 14 (докторант - 7)

Магистрант – 6

Бакалавр – 7

НАРИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР

 

судалгаа, шинжилгээний ажлын туршлага, ур чадвартай НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧ

                            80%

             БИО-АНАГААХ СУДЛААЧ

                            20%


Эрдэм шинжилгээ 

 • - Шинжлэх ухаан технологийн төсөл
 • - Суурь судалгаа
 • - Инновацийн төсөл
 • - Олон улсын хамтарсан судалгаа 

Захиалгат ажил 

 • - Олон улсын байгууллага
 • - Төрийн байгууллага
 • - Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага
 • - Хувийн хэвшил
 • Эмнэлзүй 

  • - Хамтарсан үзлэг
  • - Зөвлөх үзлэг

  • - Хяналтын үзлэг 

Сургалт 

 • - Эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан
 • - Олон нийтэд зориулсан
 • - Эрдэм шинжилгээний хурал, чуулган
 •  

ЭША бэлтгэх 

 • - Эрдэм шинжилгээ – сургалт  – эмнэлзүй

 • - Судалгааны ёс зүй
 • - ЭША гадаадын их дээд сургуулийн докторантурт сургахад бэлтгэх

 • Гарааны Дермалаб компани 

  • Үс арчилгааны бүтээгдэхүүн
  • Арьс, гоо заслын эмнэлэг

СУДАЛГАА, ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

 

 • - БОДИСЫН СОЛИЛЦОО, МОЛЕКУЛ БИОЛОГИ, УДАМШЛЫН ЭМГЭГ СУДЛАЛ
 • - ХАЛДВАРТ, ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧНИЙ ЭМНЭЛЗҮЙН ТУРШИЛТ, ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭ, СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ
 • - ХАВДАР СУДЛАЛ
 • - ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ, ЖЕНДЕР, НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУДАЛГАА

ЭМЯ-ны захиалгат шинжлэх ухаан технологийн төсөл – 5

 • Биеийн өндөр болон гавал доторх аневризмийг нөхцөлдүүлэгч ген, геномын хэсгийн судалгаа, 2010-2012
 • Тархины ишемийн харвалтын клиник-эпидемиологийн шинж байдал, онцлог (эмнэлзүйн дэд хэвшинжүүд, эрсдэлт хүчин зүйлс, эмгэг жам, эмчилгээний орчин үеийн зарчим), 2016-2018
 • Зүрхний ишеми өвчний үеийн өөх тосны өөрчлөлт ба бусад эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын судалгаа, 2016-2018
 • Улаан хоолой, ходоодны хавдрын тархалт, түүнд нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа, 2017-2019
 • Улаанбаатар хотын хүн амын дундах тархины харвалтын регистр судалгаа-өвчлөл, нас баралтын мониторинг аргыг туршин нэвтрүүлэх, 2018-2020

 

БШУЯ-ны суурь судалгаа – 11

 

 • Липидийн солилцооны өвчнүүдийн молекулбиологийн судалгаа, 2010-2012
 • Хемохроматозын молекулбиологийн судалгаа, 2010-2012
 • Зонхилон тохиолдох зүрх судасны эмгэгүүдийн молекул генетикийн судалгаа, 2011-2013
 • Мэдрэлийн зонхилон тохиолдох эмгэгийн молекул-генетикийн судалгаа” (Мэдрэлийн удамшлын миотонийн дистрофи өвчний эпидемиологи болон молекул-генетикийн судалгаа), 2011-2013
 • Манай оронд зонхилон тохиолдох ходоод, улаан хоолойн хорт хавдрыг ялган оношлох, элэгний анхдагч өмөнгийн мэс заслын эмчилгээний үр дүнг нэмэгдүүлэх шинэлэг аргуудыг практикт нэвтрүүлэх, 2012-2014
 • Зүрхний нээлттэй мэс засал ба системийн хариу урвал, 2014-2016
 • Монгол орны хүн амын дунд булчин хатангиралт хажуугийн хатуурал өвчний өвчлөл, тархалт, нас баралт, шалтгаан хүчин зүйлс, молекул-генетикийн зарим шинж байдал, 2015-2017
 • Ходоодны хожуу үеийн хорт хавдрын эрсдлийн судалгаа, 2017-2018
 • Д аминдэмийн дутагдлаас сэргийлэх амьтан, ургамлын гаралтай тосон түрхлэгийн туршилт судалгаа, 2018-2020
 • Хавдрын эсийн идэвхжлийг өдөөх PM2.5 тоосонцрын нөлөөг эдийн маркер ашиглан судалсан дүн, 2018-2020

Монгол хүний ийлдэсэнд пепсиногенийг тодорхойлж ходоодны хавдрыг эрт илрүүлэх нь, 2018-2020

 

Мянганы сорилтын сангийн төсөл – 1

 • Тархины бага харвалтын эмнэл зүй, оношлогоо, тэдгээрийг том харвалт болж хүндрэхээс урьдчилан сэргийлэх арга зарчим, 2010-2012

Азийн хөгжлийн банкны төсөл – 2

 • Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн лабораторийн оношзүйн тусламжийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, 2013
 • Хепатитын В, Дельта вирүсийн хавсарсан халдвар ба HLA полиморф хэлбэршил, 2015-2017

БШУЯ-ны инновацийн төсөл – 1

 • SARS-CoV2-ийг илрүүлэх шинэлэг in-house оношлуур бүтээх, 2021

ЭМЯ-ны Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн төсөл – 3

 • Элэгний хавдрын эрт илрүүлгийн шинэ маркерийн судалгаа, 2021
 • Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийг сайжруулах нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, 2021
 • Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол хүн амд олгох, 2022

БСШУСЯ-ны сайдын нэрэмжит докторын дараах судалгааны инновацийн төсөл – 1

 • Вирусын шалтгаант элэгний архаг үрэвслийн үед элэгний фиброзын зэргийг цусан дах цитокинуудын тусламжтайгаар тодорхойлох боломж, 2018-2021

ШУА-ийн грант төсөл -1

 • Архины бус шалтгаант элэгний өөхжилтийн заавар боловсруулах, 2019-2022

 

ЭМЯ-ны захиалгат шинжлэх ухаан технологийн төсөл –1

•Монгол улс дахь бүдүүн, шулуун гэдэсний хавдрын тархалт, түүнд нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа, микрофлорын өөрчлөлт, 2022-2024

       Санхүүжилт: 110,000,000₮

Монгол-Тайваний хамтарсан төсөл-1

•Хепатит С вирусийн архаг халдварын үед бусад эрхтэн тогтолцоонд илрэх эмгэгүүдийг судлан тогтоох нь, 2023-2024

        Санхүүжилт: 102,254,100₮

БШУЯ-ны суурь судалгаа – 3

•Нярайн зунгаганд агуулагдах арьсны сэвх, нөсөөжилтийн эсрэг биологийн идэвхит бодисыг ялган тодорхойлж, түүний үйлдлийг судлах нь, 2021-2023

       Санхүүжилт: 45,000,000

•Ийлдсийн глипикан-3 биомаркерийг ашиглан элэгний хавдрыг эрт илрүүлэх нь, 2022-2024

       Санхүүжилт: 49,000,000₮

•Монгол хүний таргалалт ба элэгний үрэвслийн хоорондын хамаарлыг молекулгенетикийн аргаар судлан тогтоох, 2022-2024

       Санхүүжилт: 48,800,000₮

ЭМЯ-ны Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн төсөл –1

•Монгол эрэгтэйчүүдэд тархины харвалтаас урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол олгох, 2023

       Санхүүжилт: 32,100,000₮

АШУҮИС, БАХ-тэй хамтарсан төсөл

•Эдийн шинжилгээний лабораторид эдийн бичил шинжилгээний цомог (tissue microarray kit), иммуногистохимийн будгийн аргыг нэвтрүүлэх, 2022-2023

       Санхүүжилт: 35,000,000₮

Үндсэн чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл-1

•Нугас булчингийн хатангирал өвчний оношилгоонд молекул биологийн аргыг нэвтрүүлэх, 2023

      Санхүүжилт: 26,108,300₮

ШУА-ийн грант төсөл -1

•Ходоодны хорт хавдрын эдэд илрэх биомаркерыг иммуногистохимийн аргаар харьцуулан судлах, 2023-2024

      Санхүүжилт: 6,000,000₮

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛҮҮД

 

Эсийн өсгөвөр

 

 • - Анхдагч эсийн өсгөвөр
 • - Шугаман эсийн өсгөвөр

 

Молекул биологи

 

 • - Уургийн анализ
 • - Генийн экспресс

 

Эдийн шинжилгээ

 

 • - Иммуногистохими
 • - Иммунофлюоресценци

ЭМНЭЛЗҮЙН СЕКТОРУУДЫН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛҮҮД

 

 • - Бодисын солилцоо, удамшлын эмгэг, халдварт болон халдварт бус өвчний оношилгоо, эмчилгээ, хяналтыг сайжруулах
 • - Оношилгоо, эмчилгээнд чиглэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн гаргаж, зах зээлийн эргэлтэд оруулах
 • - Инновацийн бүтээгдэхүүний I-III шатны эмнэлзүйн туршилт судалгаа
 • - Цаг үеийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх эмнэлзүйн судалгаа
 • - Их дээд сургуулийн багш, ажилчдын эрүүл мэнд, эрсдэлт хүчин зүйлсийг үнэлэх судалгаа

ГАДААД ХАМТЫН ХАРИЛЦАА