Бакалавр

Бакалаврын сургалт

АШУҮИС нь төгсөлтийн өмнөх сургалтаар хэрэгжүүлж буй нийт 20 мэргэжил буюу бакалаврын 20 хөтөлбөрөөр оюутан элсүүлэн, дотоодын болон олон улсын магадлан итгэмжлэх байгууллагаар итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр суралцах боломжийг та бүхэнд олгож байна.

Элсүүлэх хөтөлбөр

Loading..........

The Data is Not Available