Боловсрол Шинжлэх Ухааны Сайдын 2023 оны А/97, А/172 тоот тушаалуудыг үндэслэсэн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн АШУҮИС-ийн хөтөлбөрүүдийн оюутан элсүүлэх элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жагсаалт


ЭЕШ-1 болон ЭЕШ-2 тус бүрээс аль өндөр оноотой нэг хичээлийг сонгоно
D-Бакалавр

C-Диплом