Архангай аймаг дахь цогцолбор

Архангай аймаг дахь цогцолбор

Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр бүтээн байгууллалтын ажил эхэлсэн.