Дорноговь аймаг дахь цогцолбор

Дорноговь эмнэлэг

Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр бүтээн байгууллалтын ажил эхэлсэн.