Дэд бакалавр

Дэд бакалаврын сургалт

АШУҮИС нь төгсөлтийн өмнөх сургалтаар хэрэгжүүлж буй нийт 9-н дипломын буюу дэд бакалаврын хөтөлбөрөөр оюутан элсүүлэн, дотоодын болон олон улсын магадлан итгэмжлэх байгууллагаар итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр суралцах боломжийг та бүхэнд олгож байна.

Элсүүлэх хөтөлбөр

Loading..........

The Data is Not Available