НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХҮРЭЭЛЭН

АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн

 

АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн (НЭМХ) нь АШУҮИС-ийн захирлын 2021 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн А/256 тоот тушаалаар шинээр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2 лаборатори, 3 төвтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. НЭМХ-ийн лаборатори, төвүүд нь нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр дунд ба богино хугацааны сургалт зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгөх, лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх, олон нийтэд зориулсан нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.

Урд эгнээний зүүн гар талаас, Нийгэм, зан үйл, эрүүл мэндийн төвийн судлаач, НА-ын магистр О.Саранчулуун, төвийн эрхлэгч АУ-ны доктор, дэд профессор М.Сугармаа, захирал ТБ-ын доктор Л.Хоролсүрэн, Эрүүл мэндийн бодлого, менежментийн судалгааны төвийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Мөнх-Эрдэнэ, Ар талын эгнээний зүүн гар талаас, Эрүүл ахуйч НЭМ судлал, Эрүүл ахуйн бакалавр Ж.Миеэгомбо, Хоол үйлдвэрлэл, шим тэжээл судлалын лабораторийн эрхлэгч, АУ-ны доктор М.Мөнхзаяа, Хөдөлмөр, орчны эрүүл ахуйн лабораторийн эрхлэгч, НЭМ-ийн магистр Г.Жаргалсайхан

Дотоод санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслүүд

1. СҮИС-ийн Хүний Экологийн Коллежийн Хүнс ба шим тэжээл судлалын тэнхимтэй хамтарсан “Шим тэжээл судлал, хоол үйлдвэрлэлийн лаборатори”-ийг хөгжүүлэх, хүний нөөцийг чадавхжуулах төсөл, 2020-2022 он.

2. “АПУ ДЭЙРИ” ХХК-тай хамтарсан “Сүү, цагаан идээний хэрэглээ ба лактоз шингээх чадвар” төсөл, 2022 он.
3. Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, ЭМЯ, ДЭМБ, 2022 он.
4. “Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх нь” төслийн үр дүнгийн үнэлгээ, ЭМЯ, ДЭМБ, 2022 он.
5. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах цогц судалгаа, ЭМДС, 2022 он.
6. “ДОХ-ын ТҮ-ий зарцуулалтын үнэлгээ” Глобаль сан, ЭМЯ, 2022 он.
7. “Сүрьеэгийн ТҮ-ий зарцуулалтын үнэлгээ” Глобаль сан, ЭМЯ, 2022 он.
8. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад зориулсан менежментийн чадавхийг дээшлүүлэх сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөр болон сургалтын ном боловсруулах төсөл, ЭМЯ, ДЭМБ, 2022-2023 он. Гадаадын санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслүүд Хэрэгжиж буй төслүүд – 2023

 
Гадаад санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслүүд

1. “Оюутан, судлаач эрдэмтэд солилцох, хамтран ажиллах хөтөлбөр” Даяаршлын Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн, Мичиганы Их Сургууль.
2. “COVID-19 өвчний дарамтыг тооцох, хүн амын эрүүл мэндийн хэмжүүрийг динамик дэгдэлтийн тандалтад ашиглах нь (BoCo-19)” (Албани, Азербайжан, Босни Герцеговина, Гүрж, Казахстан, Киргизстан, Косово, Монгол, Монтенегро, Серби, Турк, Украин, Узбекистан эрдэмтдийн хамтарсан ОУ-ын хамтарсан төсөл), ХБНГУ-ын ЭМЯ, Роберт Кохын хүрээлэн, 2022-2023 он.
3. “Эрүүл мэндийн бодлогыг боловсруулах чадавхи, дэд бүтэц–хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн системийг бэхжүүлэх CATINCA” төсөл, ХБНГУ-ын Боловсролын Яам, Роберт Кохын хүрээлэн, 2022-2024 он.
4. ХБНГУ-ын Хүн төрөлхтний түүхийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Сүү, цагаан идээний хэрэглээ, лактоз шингээх чадвар ба микробиомын харьцуулсан судалгаа” төсөл, 2019-2024 он.

5. “Монголын Хүрээлэн Буй Орчин Ба Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн Төв”-ийг байгуулах төсөл, NIH, 2022-2027 он.
6. Лома Линдагийн Их сургуулийн дэмжлэгтэй газарзүйн мэдээллийн судалгааны төв байгуулах төсөл, 2022 он.
7.’Тамхинаас гаргах эмийн эмчилгээ, зан үйлийг өөрчлөх интервенцийн үр дүн’ эмнэлзүйн туршилт судалгаа, Файзер сан, 2022

Хэрэгжиж буй төслүүл - 2023

1. “Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааны суурь судалгаа” ЭМЯ, ЭМДС, 2023.
2. “Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээн дэх хүний нөөцийн тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх нь”, ЭМЯ, ЭМДС, 2023.
3. "Тамхинаас гаргах эмийн эмчилгээ, зан үйлийг өөрчлөх интервенцийн үр дүн- Victory” төсөл. Лома Линда их сургууль, АНУ, 2023.
4. Залуучуудын дундах хүчирхийллийг орон нутгийн түвшинд урьдчилан сэргийлэх чадавхийг бэхжүүлэх, Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, 2023.
5. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад зориулсан менежментийн чадавхийг дээшлүүлэх сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөр болон сургалтын ном боловсруулах төсөл, ЭМЯ, ДЭМБ, 2022-2023 он.
6. ТТАХНЭ-ийн хэрэглэгчдийн судалгаа, 2023.
7. “Оюутан, судлаач эрдэмтэд солилцох, хамтран ажиллах хөтөлбөр” Даяаршлын Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн, Мичиганы Их Сургууль.
8. “COVID-19 өвчний дарамтыг тооцох, хүн амын эрүүл мэндийн хэмжүүрийг динамик дэгдэлтийн тандалтад ашиглах нь (BoCo-19)” (Албани, Азербайжан, Босни Герцеговина, Гүрж, Казахстан, Киргизстан, Косово, Монгол, Монтенегро, Серби, Турк, Украин, Узбекистан эрдэмтдийн хамтарсан ОУ-ын хамтарсан төсөл), ХБНГУ-ын ЭМЯ, Роберт Кохын хүрээлэн, 2022-2023 он. “Эрүүл мэндийн бодлогыг боловсруулах чадавхи, дэд бүтэц–хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн системийг бэхжүүлэх CATINCA” төсөл, ХБНГУ-ын Боловсролын Яам, Роберт Кохын хүрээлэн, 2022-2024 он. Төслийн хүрээнд 4 докторын дэд төсөл хэрэгжиж байна: Үүнд:
1. Уушгины хорт хавдрын тархалт ба эдийн засгийн дарамтын судалга.а
2. Сүрьеэ өвчний болон эдийн засгийн дарамтын судалгаа .
3. Ковид-19 өвчний болон эдийн засгийн дарамтын судалгаа.
4. Чихрийн шижин өвчний болон эдийн засгийн дарамтын судалгаа.
9. ХБНГУ-ын Хүн төрөлхтний түүхийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Сүү, цагаан
идээний хэрэглээ, лактоз шингээх чадвар ба микробиомын харьцуулсан
судалгаа” төсөл, 2019-2024 он.
10. Шаргалжуут рашаан сувилал болон АШУҮИС-ийн Шим тэжээл судлалын
тэнхим, Дотоод шүүрлийн тэнхим, Сэтгэл судлалын тэнхим, Бия бялдар
судлалын тэнхимийн хамтарсан “Чихрийн шижин хяналтын багц хөтөлбөр”
төсөл, 2023.
11. “Монголын Хүрээлэн Буй Орчин Ба Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн Төв”-ийг байгуулах төсөл, NIH, 2022-2027 он.
12. “Барилгын салбарт ажиллагсдын шуугианы өртөлт ба сонсгол бууралтыг судлах" Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын санхүүжилттэй, 2023.
13. “Эрүүл мэндийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрсдэлийн үнэлгээ” ЭМЯ, 2023 он.
14. Эрүүл мэндийн байгууллагын ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээний аргачлал боловсруулах, ЭМЯ-ны ХАБЭА мэргэжлийн зөвлөлийн захиалгаар ДЭМБ санхүүжилтээр хийхээр төлөвлөж байна.
15. АНУ-ын Лома Линда их сургуультай хамтарсан, NIH санхүүжилттэй “Тамхины хяналтыг сайжруулахад GIS лабораторыг байгуулж хөгжүүлэх нь” төсөл 2021-2024 он.
16. НЭМС, АНУ-ын Лома Линда их сургуультай хамтарсан “Arcgis газарзүйн мэдээллийн програмын сургагч багш бэлтгэх” төсөл 2023-2024.
17. “Сүү цагаан идээний хэрэглээ, лактоз шингээх чадвар ба микробиомын харьцуулсан судалгаа” ERC, 2023 он.

18. Эрүүл мэндийн бодлогыг боловсруулах чадавхи, дэд бүтэц хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн системийг бэхжүүлэх CATINCA” төсөл, ХБНГУ, 2023 он.
19. ХДХВ, тэмбүүгийн тархалтын тандалт судалгаа, ЭМЯ, ХӨСҮТ, Глобаль сан, 2023 он.
20. Монгол улс дахь эрэгтэйчүүдтэй бэлгийн хавьталд ордог эрэгтэйчүүд, эмэгтэй биеэ үнэлэгчдийн тоо хэмжээг тооцоолох судалгаа, ЭМЯ, ХӨСҮТ, Глобаль сан, 2023 он.
21. КОВИД-19 вакцины (Рfizer-BioNTech) стандарт болон хагас тунгийн нэмэлт дархлаажуулалтын дараах дархлаа тогтоц, аюулгүй байдал, хариу урвалыг үнэлэх эмнэлзүйн судалгаа, Австралийн Мурдоккийн Их Сургууль, ЭМЯ, ХӨСҮТ, 2023 он.
22. Эмч эмнэлгийн ажилтан болон тэргүүн эгнээний хүмүүсийн дундах КОВИД-
19 вакцины дархлал тогтоцын судалгаа, ЭМЯ, ХӨСҮТ, 2023 он.
23. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа, АХБ, 2023 он.
24. Хүн ам эрт илрүүлэг, Эрт илрүүлгийн үр ашгийн судалгаа, ЭМЯ, 2023 он.
25. Эрүүл мэндийн салбарын дунд хугацааны хүний нөөцийн төлөвлөлт, ЭМЯ,
2023 он.