Нүүр амны гажиг заслын тасаг

 

НАСТЭ-ийн НАГЗ-ын тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

Нүүр амны гажиг заслын зөвлөгөө

Нүүр амны гажиг заслын оношилгоо

Нүүр амны гажиг заслын авагддаг зэмсэг эмчилгээ

Нүүр амны гажиг заслын авагддаггүй зэмсэг эмчилгээ

Эрүү хоншоорын мэс засалтай хавсарсан гажиг заслын эмчилгээ

Дэлгэмэл болон бүх төрлийн телерентген зургууд

Компьютер томограф рентген зураг /СТ/

Шүдний хэсгийн рентген зургууд

НАСТЭ-ийн НАГЗ-ын тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Б.Од

Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, Ахлах зэргийн эмч

2009 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2017 онд Япон улс, Токиогийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

А.Сандаг-Очир

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Ахлах зэргийн эмч

2010 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Б.Золзаяа

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Ахлах зэргийн эмч

2008 онд Бүгд Найрамдах Куба улсд Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2017 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Р.Оюунтөгс

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Тэргүүлэх зэргийн эмч

1999 онд АУИС, НАСС-д Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2013 онд БНСУ, Данкоок Их Сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан

Б.Оюунжаргал

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр

2016 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2021 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Х. Цэндсүрэн

Тасгийн эмч

2014 онд Монгол улс, ЭМШҮИС, Нүүр Амны Их Эмч 2021 онд Монгол улс АШУҮИС, Магистрийн зэрэг хамгаалсан.

Г.Тэлмүүн

Тасгийн рентген техникч

2014 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны эрүүл ахуйч мэргэжлээр төгссөн 2015 онд АШУҮИС, НАСС, Нүүр амны дүрс оношилгоо

Г.Төрболд

Тасгийн рентген техникч

2019 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгссөн

Ц.Болор-Эрдэнэ

Тасгийн сувилагч

2012 онд Монгол улс, Энэрэл дээд сургууль 2016 онд АШУҮИС, Сэргээн заслын курс