Нүүр амны согог заслын тасаг

 

НАСТЭ-ийн НАСЗ-ын тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

Металл суурьтай авагддаг шүдэлбэр

Шахмал хуванцар суурьтай авагддаг шүдэлбэр

Уян хуванцар авагддаг шүдэлбэр

Имплант суулгац эмчилгээ

Бүрээс (дан металл, металл шаазан, дан шаазан, циркон)

НАСТЭ-ийн НАСЗ-ын тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Ч.Гантөмөр

Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор

2001 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2018 онд Япон улс, Токушима Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Н.Пүрэвжав

Монгол улсын хүний гавьяат эмч, АУ-ны доктор, профессор

1978 онд АУДэС, Стоматологич их эмч мэргэжлээр төгссөн 1989 онд ОХУ, Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет-д Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. 2013 онд Монгол улсын хүний гавьяат эмч

Б.Амарсайхан

Тасгийн Зөвлөх эмч, АУ-ны доктор, профессор

1991 онд Куба улс, Гавана хотын их сургууль 2002 онд Япон улс, Токиогийн Анагаах ухаан ба Шүдний Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Б.Сапаар

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч

1999 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2018 онд Япон улс, Токушима Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Б.Отгонбаяр

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор

1995 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2004 онд Монгол улс, ЭМШУИС-д докторын зэрэг хамгаалсан.

П.Жавхлан

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч

1999 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2011 онд Япон улс, Токушима Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Г.Мөнхжаргал

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр

2011 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Ц.Хангал

Тасгийн эмч

2015 онд АШУҮИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2017 онд Нүүр амны согог заслын эмч

Ш. Ариунлхагва

Тасгийн эмч

2006 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч 2006 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны согог заслын эмч 2008 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны мэс заслын эмч

Г.Номин

Тасгийн сувилагч

2018 онд АШУҮИС, НАСС, Шүдний эмчийн туслах