Нүүр амны технологи, шүдний лабораторийн тасаг

 

НАСТЭ-ийн НАТШЛ-ын тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

Металл суурьтай авагддаг шүдэлбэр

Шахмал хуванцар суурьтай авагддаг шүдэлбэр

Уян хуванцар авагддаг шүдэлбэр

Бүрээс (дан металл, металл шаазан, дан шаазан, циркон)

Гажиг заслын зэмсэг

НАСТЭ-ийн НАТШЛ-ын тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Э.Билгүүн

Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны магистр

2012 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2016 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Ш.Батсүх

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор

2008 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д докторын зэрэг хамгаалсан.

Ц.Содхончимэг

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр

1999 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2004 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

П. Эрдэнэбулган

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор

1996 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн 2022 онд Монгол улс, АШУҮИС-д АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан

Б.Баатархүү

Тасгийн шүдний техникч

2013 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгсөв 2021 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрант

О.Зоригт

Тасгийн шүдний техникч

2019 онд АШУҮИС, НАСС-д Шүдний техникч мэргэжлээр төгссөн

Ш.Дорждэрэм

Тасгийн шүдний техникч

2019 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгссөн

Г.Батхишиг

Тасгийн шүдний техникч

2022 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгссөн

З. Даваасүрэн

Тасгийн сувилагч

2022 онд АШУҮИС, НАСС-д Шүдний эмчийн туслахаар төгссөн