Хүүхдийн нүүр ам судлал урьдчилан сэргийлэлтийн тасаг

 

НАСТЭ-ийн ХНАСУС-ын тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

Хүүхэд болон насанд хүсэгчдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох

Үйлчлүүлэгчийн амны хөндийн эрүүл ахуйн байдлыг үнэлэх

Амны хөндийн эрүүл ахуй зөв сахих, шүд угаах аргыг зааж сургах, зөвлөгөө өгөх

Шүд цоорох өвчин, түүний хүндрэлийг эмчлэх

Шүд цоорох өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх цогц эмчилгээ хийх

НАСТЭ-ийн ХНАСУС-ын тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Б.Цэлмэг

Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, Ахлах зэргийн эмч

2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч 2011 онд Япон улс, Токушимагийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Б.Оюунцэцэг

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Профессор

1993 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч 2005 онд Япон улс, Окаяамагийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Ш.Мөнх-Од

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Ахлах зэргийн эмч

2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч 2011 онд Япон улс, Токушимагийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Ж.Дэлгэрцэцэг

Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч

2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч 2016 онд Монгол улс, АШУҮИС-д докторын зэрэг хамгаалсан.

А.Сувданчимэг

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр

2011 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч 2016 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Г.Номин

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр

2017 онд АШУҮИС, НАСС, Нүүр амны их эмч 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

С.Нарангэрэл

Тасгийн эмч

2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч.

Б. Баярмаа

Тасгийн эмч, АУ-ны магистр

2013 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр Амны Их Эмч 2021 онд Монгол улс , АШУҮИС, Магистр

Э.Энхсаруул

Тасгийн сувилагч

2010 онд ЭМШУИС, Сувилахуйн сургууль 2010 онд Ариутгалын сувилагч